THÔNG BÁO Mời các đơn vị tham gia chào giá trồng cây xanh tại khuôn viên bãi giữ xe sinh viên

Tải mẫu báo giá tại đây!

Xem thêm

THÔNG BÁO MỜI CÁC ĐƠN VỊ THAM GIA CHÀO GIÁ NÂNG CẤP CHỨC NĂNG PHẦN MỀM QLĐT VÀ SỬA CHỮA PHẦN CỨNG MÁY CHỦ QLĐT

Thông báo:  Tải mẫu Chào giá tại đây