THÔNG BÁO Mời các đơn vị tham gia chào giá sửa chữa hệ thống nước tại Dãy nhà học H2

Tải mẫu báo giá về tại đây!

Xem thêm

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN