THÔNG BÁO MỜI CÁC ĐƠN VỊ THAM GIA CHÀO GIÁ NÂNG CẤP CHỨC NĂNG PHẦN MỀM QLĐT VÀ SỬA CHỮA PHẦN CỨNG MÁY CHỦ QLĐT

Thông báo:


Tải mẫu Chào giá tại đây

Xem thêm

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN