THÔNG BÁO Mời các đơn vị tham gia chào giá gói thầu kiểm tra, bảo trì hệ thống cấp thoát nước các nhà vệ sinh tại dãy nhà học H2 khu vực giáp với nhà xe giáo viên

Nhấn vào đây để xem thông báo

Xem thêm

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN