Thông báo mời các đơn vị chào giá nâng cấp, làm mới bảng tên trường tại dãy nhà học H2

Xem thêm

THÔNG BÁO mời chào giá vật tư thực tập cho Khoa Xây dựng – HK2 năm học 2023-2024