Thông báo Triệu tập ứng viên đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 – đợt 2 của Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ

Xem thêm

THÔNG BÁO Kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 – đợt 2 của Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ