Thông báo Mời các đơn vị tham gia chào giá Mua sắm vật tư để sửa chữa các phòng vi tính cho Khoa Công nghệ thông tin (Phục vụ công tác giảng dạy)


Tải về mẫu báo giá tại đây

Xem thêm

THÔNG BÁO Mời các đơn vị tham gia chào giá Thi công, lắp đặt nhà xe phục vụ viên chức tại trường