Thông báo Mời các đơn vị tham gia chào giá Mua sắm vật tư để sửa chữa các phòng vi tính cho Khoa Công nghệ thông tin (Phục vụ công tác giảng dạy)


Tải về mẫu báo giá tại đây

Xem thêm

Thông báo chào giá gói thầu Đánh giá tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo nghề