Thông báo kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 (vòng 1)

Xem thêm

Thông báo Kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 (vòng 2) Vị trí việc làm tại Phòng, Trung tâm thuộc Trường

TB Ket-qua-trung-tuyen-ky-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2023-(vong2)