Thông báo Kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 (vòng 2) Vị trí việc làm tại Phòng, Trung tâm thuộc Trường

TB Ket-qua-trung-tuyen-ky-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2023-(vong2)

Xem thêm

Thông báo kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 (vòng 1)