Lịch thi tốt nghiệp Chính trị – Lý thuyết tổng hợp Nghề nghiệp khóa 17 và 18.3

Lưu ý:
+ Học sinh Sinh viên mặc đồng phục, đem thẻ HSSV/ CMND theo quy định.
+ Học sinh Sinh viên có mặt tại phòng thi trước 15 phút.
This content is not available at this moment unfortunately. Contact the administrators of this site so they can check the plugin involved.

 

Xem thêm

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG KHÓA 21.1 VÀ THI LẠI LẦN 2 CÁC KHÓA

Phòng đào tạo thông báo kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp các lớp trình …