LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 48 NĂM 2023 (Từ ngày 27/11 đến hết ngày 03/12/2023)

Thứ Ngày Thời gian Địa điểm Nội dung Thành phần
Hai 27/11 Từ ngày 27/11 – 01/12 Trường Chính trị TPCT Thầy Trung (PHT) dự lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2023 (đối tượng 3) (theo Thông báo số 187-TB/BTCTU ngày 20/11/2023)
13h00 Phòng 334 Cô Tho (PHT) dạy lớp 23.1ĐCN2
    Thầy Phương (HT) nghỉ phép năm
Ba 28/11 15h00 Phòng Họp 2 Họp Công tác thực hiện Dự án – Thầy Phương (HT)

– Thường trực QLDA

– Đại diện Tư vấn QLDA

Cả ngày Công ty TNHH PSAS Việt Nam Cô Tho (PHT), thầy Quốc Trung (GĐTT. LKĐT-QHHT), thầy Tiến (TK. Điện), thầy Nghĩa (PTK. ĐT) đi khảo sát và tham quan thực tế (theo Thư mời 2411_2023/TM-PSAS)
29/11     Thầy Phương (HT) làm việc tại Trường  
13h00 Phòng 334 Cô Tho (PHT) dạy lớp 23.1ĐCN1
Năm 30/11 08h30 Phòng Họp TVĐT Họp v/v xét học bổng và đánh giá rèn luyện HKII, NH 2022 – 2023 của khóa 21.1 và 22 Theo Quyết định số 772/QĐ-CĐN ngày 25/8/2023
09h00 Phòng Họp TVĐT Họp v/v xác minh tính hợp pháp của các văn bằng chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy nghề do trường Cao đẳng nghề Cần Thơ cấp giai đoạn 2016-2020 – Thầy Phương (HT), cô Tho (PHT)

– Lãnh đạo các đơn vị: P. Đào tạo, P. Tổ chức – Hành chính, P. Kế hoạch – Tài chính, P. Kiểm định & ĐBCL, Trung tâm LKĐT-QHHT, K. Đại cương – GDNN;

– Thầy Hà Minh (nguyên lãnh đạo khoa SP GDNN)

Sáu 01/12 08h00 Trung tâm Thông tin KH&CN Cần Thơ Cô Tho (PHT), thầy Minh Trung (TP. ĐT) dự Hội nghị Triển khai các quy định mới về thông tin KH&CN và nhiệm vụ thống kê KH&CN năm 2024 (theo Công văn số 1666/SKHCN-TTKHCN ngày 15/11/2023)
14h30 Phòng Họp TVĐT Ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH PSAS Việt Nam – Thầy Phương (HT), cô Tho (PHT)

– Lãnh đạo các đơn vị: Trung tâm LKĐT-QHHT, khoa Động lực, khoa Điện, khoa Điện tử

Bảy 02/12 13h30 HT Thành ủy Thầy Phương (HT) dự Hội nghị BCH Đảng bộ thành phố (theo Giấy mời số 606-GM-TU ngày 27/11/2023)
CN 03/12        

Xem thêm

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 09 NĂM 2024 (Từ ngày 26/02 đến hết ngày 03/03/2024)

Thứ Ngày Thời gian Địa điểm Nội dung Thành phần Hai 26/02 08h30 Phòng Hiệu …