LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46 NĂM 2023 (Từ ngày 13/11 đến hết ngày 19/11/2023)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần
Hai 13/11 08h30 Phòng Hiệu trưởng Họp tập thể lãnh đạo – Ban Giám hiệu

– Trưởng phòng TCHC

13h00 Phòng 334 Cô Tho (PHT) dạy lớp 23.1ĐCN2
13h30 Nhà biểu diễn Trung tâm Văn hóa TPCT Đ/c Quang Trung (PBT. ĐB) dự Hội nghị sinh hoạt chi bộ mẫu (theo Giấy mời số 146-GM/ĐUK ngày 07/11/2023)
Ba 14/11   Thầy Trung (PHT) làm việc tại Trường
08h15 Trực tuyến Cô Tho (PHT), thầy Trung (TP. ĐT – dự cả ngày) dự Hội thảo “Một số khuyến nghị về chính sách, pháp luật GDNN”  (theo Công văn số 173/GM-HHGDNN ngày 03/11/2023)
08h30 VP khoa ĐT Họp khoa Điện tử định kỳ tháng 11 Viên chức khoa ĐT
14h00 Hội trường A – Trung tâm DVVL TPCT Cô Tho (PHT) dự lễ phát động tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 (theo Giấy mời số 5317/GM-SLĐTBXH ngày 10/11/2023)
16h00 Sân bóng chuyền Thi đấu bóng chuyền hơi chào mừng 20/11 – Các Tổ công đoàn

– Mời các viên chức đến xem và cổ vũ

15/11 08h30 Phòng Họp TVĐT – Thông qua việc điều chỉnh bổ sung quy chế đào tạo

– Đóng góp ý kiến thông qua kế hoạch toàn khóa của K22, K23

– Xin ý kiến về tiêu chuẩn giảng viên đối với GV thỉnh giảng (K. CNTT, K. ĐL)

– Xin ý kiến v/v xác định giờ chuẩn đối với GV tổ bộ môn MTT

– V/v xác định cách tính giá tiền đối với GV có trình độ Thạc sĩ NH 2022-2023

– Ban giám hiệu

– Lãnh đạo các đơn vị: P. Đào tạo, phòng TCHC, phòng KHTC, phòng KĐ & ĐBCL, các Khoa.

10h00 Phòng Họp TVĐT Họp v/v giải quyết VTTT – Ban giám hiệu

– Lãnh đạo các đơn vị: phòng QTTB, phòng KHTC, các Khoa

15h00 Phòng Họp TVĐT Họp Công tác thực hiện Dự án – Thầy Phương (HT)

– Thường trực QLDA

– Đại diện Tư vấn QLDA

Năm 16/11   Cô Tho (PHT) làm việc tại Trường
08h00 HT Sân khấu – Trường Cao đẳng VHNT Cần Thơ Thầy Phương (HT), thầy Lợi (PBT. ĐTN) dự lễ khai giảng NH 2023 – 2024, trao bằng tốt nghiệp năm 2023 và họp mặt kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (theo Thư mời của trường Cao đẳng VHNT Cần Thơ)
13h30 Hội trường UB MTTQ Việt Nam TPCT Thầy Quang Trung (PHT) dự Hội nghị phản biện xã hội (theo Giấy mời số 484/GM-MTTQ-BTT ngày 15/11/2023)
17h00 Sân bóng Phi Long Thi đấu bóng đá nam chào mừng 20/11 – Các Tổ công đoàn

– Mời các viên chức đến xem và cổ vũ

Sáu 17/11   Thầy Trung (PHT) làm việc tại Trường
08h00 Giảng đường 2 – Trường CĐCT Cô Tho (PHT), thầy Huỳnh Anh (PBT ĐTN) dự lễ Khai giảng năm học 2023 – 2024 và Kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (theo Thư mời của Trường Cao đẳng Cần Thơ)
14h30 Hội trường H4 Hội thảo “Chương trình Sinh viên thực tập tốt nghiệp tại doanh nghiệp có hưởng lương” – Thầy Phương (HT), cô Tho (PHT)

– Theo Kế hoạch số 37/KH-CĐN ngày 15/11/2023

17h00 Theo nội dung thư mời Thầy Phương (HT) dự họp mặt kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam (theo Thư mời của phòng PA03 ngày 15/11/2023)
Bảy 18/11 07h00 Trường TCN Thới Lai Cô Tho (PHT), thầy Nhất (TP. TCHC) dự Lễ khai giảng NH 2023 – 2024, kỷ niệm ngày Nhà giáo VN 20/11 và phát bằng tốt nghiệp khóa 11, 12 (theo Thư mời của Trường TCN Thới Lai)
15h00 HT sân khấu – Trường CĐ VHNT Cần Thơ Hội diễn văn nghệ chào mừng Kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo VN (20/11/1982 – 20/11/2023), kỷ niệm 20 năm TPCT trực thuộc Trung ương (01/01/2004 – 01/01/2024) của Khối thi đua các trường ĐH, CĐ – Cô Tho (PHT)

– Đội văn nghệ Công đoàn

– Mời viên chức, giảng viên đến xem và cổ vũ

CN 19/11 09h30 Hội trường A – Trường ĐH KTCN Cần Thơ Thầy Phương (HT) dự Lễ công bố thành lập Tạp chí Khoa học CTUT và Họp mặt kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (theo Thư mời của trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ)

Xem thêm

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15 NĂM 2024 (Từ ngày 08/4 đến hết ngày 14/4/2024)

Thứ Ngày Thời gian Địa điểm Nội dung Thành phần Hai 08/4 Từ ngày 07-08/4 …