LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37 NĂM 2023 (Từ ngày 11/9 đến hết ngày 17/9/2023)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần
Hai 11/9 08h00 Phòng Hiệu trưởng Họp tập thể lãnh đạo – Ban Thường vụ

– Ban giám hiệu

– Trưởng phòng TCHC

09h00 VP Trung tâm Họp Trung tâm Liên kết đào tạo – Quan hệ hợp tác định kỳ tháng 9 Viên chức Trung tâm LKĐT – QHHT
09h30 Phòng họp 2 Họp Công tác thực hiện Dự án – Thầy Phương (HT)

– Thường trực QLDA

– Đại diện Tư vấn QLDA

– Đại diện Tư vấn Lập HSMT

14h00 Phòng ĐT Họp phòng Đào tạo định kỳ tháng 9 Viên chức phòng ĐT
Ba 12/9 08h30 Phòng Họp 2 Họp Chi bộ 1 – Thầy Phương (HT)

– Toàn thể đảng viên CB 1

14h00 Hội LH các tổ chức Hữu nghị TPCT Thầy Phương (HT) dự Họp BCH Hội Hữu nghị Việt Nam – Australia TPCT mở rộng (theo Thư mời của Hội Hữu nghị Việt Nam – Australia)
Cả ngày Hội trường H4 Sinh hoạt, học tập đầu năm học 2023-2024 cho HSSV Theo Kế hoạch số 726/KH-CĐN ngày 10/8/2023
13/9 08h30 Phòng họp 2 BGH làm việc với Phòng QTTB và Phòng KH-TC – Thầy Phương (HT)

– Thầy Trung (P.HT)

– Phòng QTTB, Phòng KH-TC: 01 lãnh đạo và 01 nhân viên

14h00 Hội trường H1 Hội nghị tổng kết công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh niên – HSSV; tổng kết chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm học 2022-2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2023-2024 – Cô Tho (PHT)

– Thầy Tuấn (ĐUV phụ trách Thanh niên)

– Đại diện lãnh đạo các phòng, khoa, trung tâm

– BCH Đoàn trường

– BCH HSV trường

Cả ngày Hội trường H4 Sinh hoạt, học tập đầu năm học 2023-2024 cho HSSV Theo Kế hoạch số 726/KH-CĐN ngày 10/8/2023
Năm 14/9 10h30 Phòng Họp TVĐT Tiếp và làm việc với Language Link Vietnam (LLV) – Thầy Phương (HT),

– Cô Tho (PHT)

– Đại diện lãnh đạo các đơn vị: phòng Đào tạo, phòng TCHC, Trung tâm LKĐT-QHHT

14h00 Phòng Họp TVĐT Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp Theo Quyết định số 553/QĐ-CĐN ngày 15/6/2023
Cả ngày Hội trường H4 Sinh hoạt, học tập đầu năm học 2023-2024 cho HSSV Theo Kế hoạch số 726/KH-CĐN ngày 10/8/2023
Sáu 15/9 07h30 Hội trường A – trường CĐ Cộng đồng Đồng Tháp Thầy Quang Trung (PHT), thầy Minh Trung (TP. ĐT), cô Thùy (PTP. KĐ&ĐBCL) dự Tọa đàm về “Chuyển đổi số trong nhà trường” (theo Công văn số 118/HHGDNN-VPĐDTPHCM ngày 07/9/2023)
13h30 Hội trường UBND TPCT Cô Tho (PHT) dự diễn đàn kinh tế thường niên năm 2023 (theo Thư mời của Viện Kinh tế – Xã hội TPCT)
14h00 HT tòa nhà Công nghệ cao ATL – Trường ĐHCT Thầy Phương (HT), thầy Trung (GĐ.TT LKĐT-QHHT) dự Hội thảo Quốc tế chủ đề “Đẩy mạnh giao lưu hợp tác hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản” (theo Thư mời của Hội hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản TPCT)
Cả ngày Hội trường H4 Sinh hoạt, học tập đầu năm học 2023-2024 cho HSSV Theo Kế hoạch số 726/KH-CĐN ngày 10/8/2023
Bảy 16/9        
CN 17/9        

Xem thêm

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19 NĂM 2024 (Từ ngày 06/5 đến hết ngày 12/5/2024)

Thứ Ngày Thời gian Địa điểm Nội dung Thành phần Hai 06/5 08h30 Phòng Hiệu …