LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33 NĂM 2023 (Từ ngày 14/8 đến hết ngày 20/8/2023)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần
Hai 14/8 08h00 Phòng Hiệu trưởng Họp tập thể lãnh đạo – Ban giám hiệu

– Thầy Nhất (PTP. TCHC)

14h00 Phòng Họp TVĐT Tiếp và làm việc với Cty Cổ phần hợp tác đầu tư giáo dục Quốc tế Tín Phát – Ban giám hiệu

– Lãnh đạo các đơn vị: Trung tâm LKĐT-QHHT, phòng TC-HC, Phòng Đào tạo

Ba 15/8     Thầy Trung (PHT) làm việc tại Trường  
08h30 Phòng Họp TVĐT Họp Công tác thực hiện Dự án – Thầy Phương (HT)

– Thầy Quân Em (PTP. QTTB), Thầy Bình (PTP. KHTC)

– Thầy Hiếu (P. QTTB), Cô Hồng Trang (P. KHTC)

– Đại diện Tư vấn QLDA

08h30 Phòng Họp 2 Họp rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo (phòng Đào tạo chuẩn bị nội dung) – Cô Tho (PHT)

– Lãnh đạo các đơn vị: phòng Đào tạo, các khoa

10h00 Phòng Họp 2 Họp công tác chuyên môn về đào tạo – Cô Tho (PHT)

– Thầy Trung (TP. ĐT), thầy Tuấn (TK. ĐL)

– Thầy Nhất (PTP. TCHC), cô Thơ (PTP. ĐT), thầy Nhàn (PTK. ĐC), thầy Vũ (PTK. CNTT)  

14h00 Phòng Họp TVĐT Tiếp và làm việc với Thành đoàn – Ban Thường vụ

– ĐUV phụ trách Đoàn trường

– Bộ phận Tổ chức Đảng ủy

– BTV Đoàn trường

16/8 07h30 K. Động lực và K. Điện tử Tập huấn bồi dưỡng giảng viên tham dự Hội giảng nhà giáo GDNN TPCT năm 2023 – Theo Quyết định số 644/QĐ-CĐN

– 03 GV của khoa ĐL, khoa ĐT

10h00 Phòng Họp TVĐT Tiếp đoàn Trường Cao đẳng nghề TP HCM đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm – Ban Giám hiệu

– Lãnh đạo các phòng chuyên môn

14h00 Phòng Họp 2 Họp giải quyết đơn kiến nghị của Nhà xe HSSV – Thầy Phương (HT)

– Thầy Trung – Chủ tịch CĐ

– Thầy Nhất – PTP TCHC

– Thầy Bình – PTP KHTC

– Thầy Tân –  phòng TCHC (thư ký)

Năm 17/8     BGH làm việc tại Trường  
Sáu 18/8     Thầy Phương (HT) làm việc tại Trường  
Cả ngày Trường Chính trị TPCT Thầy Trung (PHT), cô Tho (PHT) học lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương năm 2023 (theo Thông báo số 01-TB/TCT ngày 21/7/2023 của Trường Chính trị)
Bảy 19/8 Cả ngày Trường Chính trị TPCT Thầy Trung (PHT), cô Tho (PHT) học lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương năm 2023 (theo Thông báo số 01-TB/TCT ngày 21/7/2023 của Trường Chính trị)
CN 20/8 Cả ngày Trường Chính trị TPCT Thầy Trung (PHT), cô Tho (PHT) học lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương năm 2023 (theo Thông báo số 01-TB/TCT ngày 21/7/2023 của Trường Chính trị)

Xem thêm

Thông báo nghiệm thu đề tài NCKH/SKKN/TBĐTTL năm 2023-2024

Trường cao đẳng nghề Cần Thơ thông báo đến các chủ nhiệm đề tài NCKH/SKKN/TBĐTTL …