LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28 NĂM 2023 (Từ ngày 10/7 đến hết ngày 16/7/2023)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần
Hai 10/7 08h30 Phòng Hiệu trưởng Họp tập thể lãnh đạo – Ban thường vụ

– Ban giám hiệu

– Thầy Nhất (PTP. TCHC)

08h30 VP khoa ĐT Họp chi bộ 4 Toàn thể đảng viên CB4
09h15 Phòng Họp TVĐT Khai mạc và công bố quyết định thành lập Đoàn, giới thiệu các thành viên trong Đoàn, giới thiệu quy trình và nguyên tắc đánh giá ngoài, thông báo chương trình làm việc của Đoàn tại Trường – Đoàn đánh giá

– Hội đồng tự đánh giá chất lượng cơ sở GDNN theo Quyết định số 429/QĐ-CĐN ngày 08/5/2023

09h30 Phòng Họp TVĐT Họp toàn Đoàn với Hội đồng đánh giá, cán bộ chủ chốt – Đoàn đánh giá

– Cán bộ quản lý của Trường

14h00 VP Đoàn TN Họp chi bộ 7 Toàn thể đảng viên CB7
14h30 VP khoa ĐC Họp chi bộ 6 Toàn thể đảng viên CB6
15h00 VP khoa Điện Họp chi bộ 5 Toàn thể đảng viên CB5
15h00 Phòng KHTC Họp phòng Kế hoạch – Tài chính định kỳ tháng 7 Viên chức phòng KHTC
15h30 VP khoa CNNL Họp khoa Công nghệ Nhiệt lạnh định kỳ tháng 7 Viên chức khoa CNNL
Buổi chiều Phòng Truyền thống Đoàn đánh giá ngoài chất lượng cơ sở GDNN làm việc tại Trường (từ ngày 10-16/7)
Ba 11/7 07h30 Hội trường UBND TPCT Thầy Trung (PHT) dự kỳ họp thứ 11 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2023) của Hội đồng nhân dân TPCT khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 (theo Thông báo số 340/TB-HĐND ngày 06/7/2023 của HĐND TPCT)
14h00 Phòng Họp TVĐT Họp Công tác thực hiện Dự án – Thầy Phương (HT)

– Thầy Quân Em (PTP. QTTB), Thầy Bình (PTP. KHTC)

– Thầy Hiếu (P. QTTB), Cô Hồng Trang (P. KHTC)

– Đại diện Tư vấn QLDA

15h00 Phòng Họp TVĐT Tiếp và làm việc với đoàn Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối – Ban chấp hành Đảng bộ

– Bộ phận Tuyên giáo Đảng ủy

Cả ngày Phòng Truyền thống Đoàn đánh giá ngoài chất lượng cơ sở GDNN làm việc tại Trường (từ ngày 10-16/7)
12/7 08h00 Phòng Họp 8 – UBND TPCT Ban giám hiệu và các lãnh đạo đơn vị theo Giấy mời số 635/GM-CĐN dự họp tại UBND TPCT
Cả ngày Phòng Truyền thống Đoàn đánh giá ngoài chất lượng cơ sở GDNN làm việc tại Trường (từ ngày 10-16/7)
Năm 13/7 08h00 Phòng Họp TVĐT Trao quyết định nghỉ hưu của viên chức – Ban giám hiệu

– Trưởng các đơn vị thuộc Trường

08h15 Phòng Họp TVĐT Họp xét sáng kiến đề nghị công nhận cấp TP Hội đồng thi đua khen thưởng theo Quyết định số 319/QĐ-CĐN ngày 13/4/2023
09h00 Hội trường H1 Lễ kết nạp đảng viên chi bộ 7 Toàn thể đảng viên CB7
Cả ngày Phòng Truyền thống Đoàn đánh giá ngoài chất lượng cơ sở GDNN làm việc tại Trường (từ ngày 10-16/7)
Sáu 14/7 10h00 Phòng Họp TVĐT Họp đánh giá hiệu quả đào tạo bồi dưỡng giáo viên dạy nghề đạt tiêu chuẩn ASEAN tại Malaysia năm 2012 – Lãnh đạo Sở LĐTBXH

– Ban giám hiệu

– Lãnh đạo phòng TCHC

– Các giảng viên tham gia đào tạo bồi dưỡng tại Malaysia

Cả ngày Phòng Truyền thống Đoàn đánh giá ngoài chất lượng cơ sở GDNN làm việc tại Trường (từ ngày 10-16/7)
Bảy 15/7 Cả ngày Phòng Truyền thống Đoàn đánh giá ngoài chất lượng cơ sở GDNN làm việc tại Trường (từ ngày 10-16/7)
CN 16/7 Buổi sáng Phòng Truyền thống Đoàn đánh giá ngoài chất lượng cơ sở GDNN làm việc tại Trường (từ ngày 10-16/7)
13h30 Phòng Họp TVĐT Họp về dự thảo kết quả đánh giá chất lượng cơ sở GDNN, Ký kết biên bản họp và kết thúc đợt khảo sát thực tế tại Trường – Đoàn đánh giá

– Hội đồng tự đánh giá chất lượng cơ sở GDNN theo Quyết định số 429/QĐ-CĐN ngày 08/5/2023

Xem thêm

Thông báo nghiệm thu đề tài NCKH/SKKN/TBĐTTL năm 2023-2024

Trường cao đẳng nghề Cần Thơ thông báo đến các chủ nhiệm đề tài NCKH/SKKN/TBĐTTL …