LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21 NĂM 2023 (Từ ngày 22/5 đến hết ngày 28/5/2023)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần
Hai 22/5 08h00 Phòng Họp TVĐT Tiếp và làm việc với Đoàn thanh tra Sở Nội vụ – Đại diện BGH

– Lãnh đạo và chuyên viên phòng TCHC

08h30 Phòng Hiệu trưởng Họp tập thể lãnh đạo – Ban giám hiệu

– Thầy Nhất (PTP. TCHC)

Ba 23/5 08h00 Phòng Họp TVĐT Họp kiểm điểm viên chức theo kiến nghị của cơ quan CSĐT – Ban giám hiệu

– Chủ tịch Công đoàn, Bí thư đoàn trường

– Lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường

– Trưởng Ban thanh tra nhân dân

09h30 Phòng Họp TVĐT Họp xét kết quả thi tốt nghiệp – Hội đồng thi tốt nghiệp theo Quyết định số 156/QĐ-CĐN

– Ban thư ký Hội đồng thi tốt nghiệp theo Quyết định số 157/QĐ-CĐN

14h00 Phòng Họp TVĐT Tiếp đoàn khảo sát việc thực hiện chính sách phát triển GDNN và giải quyết việc làm của HĐND thành phố – Ban Giám hiệu

– Lãnh đạo các đơn vị: phòng TCHC; phòng Đào tạo; phòng KHTC; phòng KĐ & ĐBCL; phòng QTTB; trung tâm LKĐT-QHHT

24/5     Thầy Phương (HT), thầy Đức (PHT), thầy Trung (PHT) làm việc tại Trường
13h30 HT các ban xây dựng Đảng Đ/c Tho (PHT), đ/c Hậu (TK. ĐT), đ/c Điền (TK. CK), đ/c Trung (GĐ. TTLK), đ/c Nhất (PTP. TCHC) dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2023 (theo Thông báo số 155-TB/ĐUK ngày 15/5/2023) từ ngày 24-26/5/2023
Năm 25/5     Thầy Phương (HT), thầy Đức (PHT), thầy Trung (PHT) làm việc tại Trường  
Sáu 26/5     Thầy Phương (HT), thầy Đức (PHT), thầy Trung (PHT) làm việc tại Trường  
Bảy 27/5 08h30 Phòng Họp 2 Họp Công tác thực hiện Dự án – Thầy Phương (HT)

– Thầy Đức (PHT)

– Thầy Bình (PTP. KHTC)

– Thầy Hiếu (P. QTTB)

– Mời đại diện Tư thiết kế Dự án

– Mời đại diện Tư vấn Quản lý Dự án

CN 28/5        

Xem thêm

Thông báo nghiệm thu đề tài NCKH/SKKN/TBĐTTL năm 2023-2024

Trường cao đẳng nghề Cần Thơ thông báo đến các chủ nhiệm đề tài NCKH/SKKN/TBĐTTL …