LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20 NĂM 2024 (Từ ngày 13/5 đến hết ngày 19/5/2024)

Thứ Ngày Thời gian Địa điểm Nội dung Thành phần
Hai 13/5 08h30 Phòng Hiệu trưởng Họp tập thể lãnh đạo – Ban Thường vụ

– Ban Giám hiệu

– Lãnh đạo phòng TC-HC

14h30 Phòng Họp 2 Họp công tác chuyên môn đào tạo – Cô Tho (PHT)

– Lãnh đạo các đơn vị: phòng ĐT, phòng KĐ & ĐBCL, khoa Cơ khí, khoa CNNL

– GVCN 02 lớp và thầy Trường (K.CK)

Ba 14/5     Thầy Trung (PHT) làm việc tại Trường  
08h30 Phòng Họp 2 Họp Công tác thực hiện Dự án – Thầy Phương (HT)

– Thường trực QLDA

– Đại diện Tư vấn QLDA

07h30 Khoa ĐL Kiểm tra sát hạch ứng viên khoa Động lực Thành viên theo Quyết định số 394/ QĐ-HĐTDVC ngày 12/4/2024
13h30 Khoa ĐL;

Khoa CNNL

Kiểm tra sát hạch ứng viên khoa Động lực và khoa Công nghệ nhiệt lạnh Thành viên theo Quyết định số 394 và 395/QĐ-HĐTDVC ngày 12/4/2024
Buổi chiều Thầy Phương (HT) nghỉ phép năm
15/5­ 07h30 Khoa CNTT Kiểm tra sát hạch ứng viên vị trí kế toán Thành viên theo Quyết định số 396/QĐ-HĐTDVC ngày 12/4/2024
13h30 Phòng Họp TVĐT
    Cô Tho (PHT) nghỉ phép năm
Năm 16/5 09h00 Phòng Họp TVĐT Tiếp và làm việc với Cty CP tư vấn Giáo dục và định cư HT Đại Dương – Ban giám hiệu

– Trưởng các đơn vị: Trung tâm LKĐT-QHHT, Phòng ĐT, Phòng TCHC, Khoa ĐL, Khoa CK

09h00 Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Cần Thơ Cô Tho (PHT), Thầy Minh Trung (TP. ĐT) dự họp về công tác chuẩn bị tổ chức Ngày Hội Tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp và giới thiệu việc làm năm 2024 (Theo Giấy mời số 1596/GM-SLĐTBXH ngày 14/5/2024)
14h30 Phòng Họp TVĐT Họp v/v rà soát thanh lý tài sản – Thầy Phương (HT), thầy Trung (PHT)

– Trưởng (hoặc Phó phụ trách) các đơn vị: phòng QTTB, phòng KHTC, phòng TCHC, khoa ĐL, phòng KĐ & ĐBCL

Sáu 17/5 08h00 Hội trường Thành ủy Cô Tho (PHT) dự Hội nghị sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) (Theo Giấy mời số 720-GM/TU ngày 14/5/2024)
08h30 Phòng Họp TVĐT Họp Hội đồng Thi đua, khen thưởng và kỷ luật HSSV Theo Quyết định số 1121/QĐ-CĐN ngày 19/12/2023 và Quyết định số 381/QĐ-CĐN ngày 11/4/2024
­­­­Bảy 18/5 Từ ngày 18-19/5 Cà Mau Toàn thể Đảng viên tham gia Hành trình về nguồn (Theo Chương trình 477-CTr/ĐU ngày 24/4/2024)
CN 19/5      

Xem thêm

Thông báo nghiệm thu đề tài NCKH/SKKN/TBĐTTL năm 2023-2024

Trường cao đẳng nghề Cần Thơ thông báo đến các chủ nhiệm đề tài NCKH/SKKN/TBĐTTL …