LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20 NĂM 2023 (Từ ngày 15/5 đến hết ngày 21/5/2023)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần
Hai 15/5 08h30 Phòng Hiệu trưởng Họp tập thể lãnh đạo – Ban Thường vụ

– Ban giám hiệu

– Thầy Nhất (PTP. TCHC)

14h30 Phòng họp TVĐT Họp Ban Tổ chức Ngày hội việc làm năm 2023 – Đại diện TT DVVL TPCT

– Ban tổ chức theo Quyết định số 420/QĐ-CĐN ngày 05/5/2023

Ba 16/5     Thầy Đức (PHT), cô Tho (PHT) làm việc tại Trường  
07h30 HT các ban xây dựng Đảng Đ/c Quang Trung (PBT. ĐB), đại diện tập thể và cá nhân khen thưởng dự Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TƯ ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (theo Giấy mời số 123 của ĐUK CQDC Đảng)
09h00 Hội trường H4 Thầy Phương (HT), thầy Trung (GĐ. TT LKĐT-QHHT) dự lễ trao bằng tốt nghiệp khóa K11 hệ liên kết của trường Cao đẳng KTCN Bách Khoa
17/5 06h30 Sân trường Ngày hội việc làm năm 2023 Theo kế hoạch số 342/KH-CĐN ngày 17/4/2023
Năm 18/5     Thầy Phương (HT), thầy Đức (PHT), cô Tho (PHT) làm việc tại Trường  
08h30 Phòng Họp 2 Họp báo cáo tự kiểm điểm phòng Kế hoạch – Tài chính – Thầy Trung (PHT)

– Thầy Bình (PTP. KHTC)

– Viên chức phòng KHTC

– Cô Hạnh (P. QTTB)

Sáu 19/5 07h30 Phòng họp 2 Phỏng vấn ứng viên khối văn phòng – Thầy Phương (HT)

– Thầy Trung (GĐ. TT LKĐT-QHHT)

– Thầy Nhất (P.TP TCHC), cô Thùy (P.TP KĐ&ĐBCL), thầy Vũ (P.TK CNTT), thầy Nhàn (P.TK ĐC-GDNN)

– Thầy Tân (P.TC-HC)

14h30 Hội trường H1 Họp GVCN học kỳ II năm học 2022 – 2023 – Ban giám hiệu

– Lãnh đạo các khoa, phòng Công tác HSSV

– GVCN các khóa

Bảy 20/5 08h30 Phòng Họp 2 Họp Công tác thực hiện Dự án – Thầy Phương (HT)

– Thầy Đức (PHT)

– Thầy Bình (PTP. KHTC)

– Thầy Hiếu (P. QTTB)

– Mời đại diện Tư thiết kế Dự án

– Mời đại diện Tư vấn Quản lý Dự án

CN 21/5        

Xem thêm

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23 NĂM 2024 (Từ ngày 03/6 đến hết ngày 09/6/2024)

Thứ Ngày Thời gian Địa điểm Nội dung Thành phần Hai 03/6 08h30 Phòng Hiệu …