LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18 NĂM 2023 (Từ ngày 01/5 đến hết ngày 06/5/2023)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần
Hai 01/5     Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 01/5 theo Thông báo số 375/TB-CĐN ngày 25/4/2023
Ba 02/5     Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 01/5 theo Thông báo số 375/TB-CĐN ngày 25/4/2023
19h00 Quãng trường Q. Bình Thủy Thầy Đức (PHT) dự Lễ Bế mạc Lễ Hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ X năm 2023
03/5     Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 01/5 theo Thông báo số 375/TB-CĐN ngày 25/4/2023
Năm 04/5 08h30 Phòng Hiệu trưởng Họp tập thể lãnh đạo – Ban Thường vụ

– Ban giám hiệu

– Thầy Nhất (PTP. TCHC)

14h30 Phòng Họp TVĐT Họp ban giám khảo Hội giảng nhà giáo GDNN cấp trường NH 2022-2023 Theo Quyết định số 215/QĐ-CĐN ngày 17/3/2023
Sáu 05/5 08h00 Phòng Họp TVĐT Họp Đảng ủy mở rộng – Ban chấp hành Đảng bộ

– Ban giám hiệu

– Ủy ban kiểm tra Đảng ủy

– Chủ tịch Công đoàn

– Bí thư Đoàn trường

– Bí thư các chi bộ

09h30 Phòng Họp TVĐT Họp giao ban tháng 5.2023 – Ban giám hiệu

– Trưởng hoặc đại diện lãnh đạo các phòng, khoa, trung tâm

14h00 Phòng QTTB Họp phòng Quản trị Thiết bị định kỳ tháng 5 Viên chức phòng QTTB
14h30 Phòng KĐ & ĐBCL Họp phòng Kiểm định và Đảm bảo chất lượng định kỳ tháng 5 Viên chức phòng KĐ & ĐBCL
14h30 VP khoa XD Họp khoa Xây dựng định kỳ tháng 5 Viên chức khoa XD
15h00 Phòng TCHC Họp phòng Tổ chức – Hành chính định kỳ tháng 5 Viên chức phòng TCHC
Bảy 06/5 08h30 Phòng Họp 2 Họp Công tác thực hiện Dự án – Thầy Phương (HT)

– Thầy Đức (PHT)

– Thầy Bình (PTP. KHTC)

– Thầy Hiếu (P. QTTB)

– Mời đại diện Tư thiết kế Dự án

– Mời đại diện Tư vấn Quản lý Dự án

CN 07/5        

Xem thêm

Công bố Quyết định: Công nhận tốt nghiệp Cao đẳng khóa 21 và thi lần 2 các khóa trước

Quyết định số: 437/QĐ-CĐN ( Kèm theo danh sách) . về việc công nhận tốt …