LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13 NĂM 2024 (Từ ngày 25/3 đến hết ngày 31/03/2024)

Thứ Ngày Thời gian Địa điểm Nội dung Thành phần
Hai 25/3 08h30 Phòng Hiệu trưởng Họp tập thể lãnh đạo – Ban Giám hiệu

– Trưởng phòng TCHC

15h00 Sân H1 Hoạt động trò chơi dân gian – Chuỗi hoạt động chào mừng 26/3 – Mời Đảng ủy/Ban Giám hiệu

– Mời Quý thầy cô lãnh đạo các đơn vị, GVCN các lớp

– BTV Đoàn trường

– HSSV các lớp

Ba 26/3 08h00 Hội trường H1 Meetting truyền thống ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản HCM 26/3/2024 – Đảng ủy/BGH

– BCH Đoàn Trường

– HSSV các lớp

14h00 Phòng Họp TVĐT Họp về đào tạo ngắn hạn – Ban giám hiệu

– Trưởng hoặc phó phụ trách các đơn vị thuộc Trường

27/3     Các PHT làm việc tại Trường  
09h30 Phòng Hiệu trưởng Họp Công tác thực hiện Dự án – Thầy Phương (HT)

– Thường trực QLDA

– Đại diện Tư vấn QLDA

14h30 Phòng Họp 2 Họp triển khai Quyết định và bàn giao nhiệm vụ phòng TCHC – Thầy Phương (HT)

– Viên chức phòng TCHC

15h00 Phòng Họp 2 Họp bàn giao hồ sơ Đảng ủy – Thầy Phương (BT.ĐB)

– Bộ phận Tổ chức Đảng ủy

Năm 28/3 08h00 Phòng Họp TVĐT Họp Hội đồng trường Thành viên Hội đồng Trường
14h00 Phòng họp 2 Họp về đào tạo ngắn hạn nghề May thời trang – Cô Tho (PHT)

– Thầy Minh Trung (TP. ĐT)

– Cô Thùy (PTP. KĐ&ĐBCL), thầy Nhàn (PTK. ĐC-GDNN)

– Thầy Chí Lợi (P. KĐ & ĐBCL)

14h30 Phòng Họp TVĐT Họp Ban chấp hành Công đoàn (mở rộng) – Mời Đảng ủy cùng dự

– Ban chấp hành công đoàn

15h00 Phòng họp 2 Họp phòng Đào tạo – Cô Tho (PHT)

– Viên chức phòng Đào tạo

Sáu 29/3     Các PHT làm việc tại Trường  
07h30 Hội trường Thành ủy Thầy Phương (HT) dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (theo Giấy mời số 687-GM/TU ngày 22/3/2024 của Thành ủy Cần Thơ)
15h00 Phòng họp trực tuyến – Trường Cao đẳng Y tế Thầy Phương (HT), cô Trúc Giang (PTP. TCHC) dự Hội nghị triển khai công tác thi đua và ký giao ước thi đua của Khối thi đua các trường ĐH, CĐ năm 2024 (theo Giấy mời số 181/GM-KTĐ.ĐHCĐ ngày 21/3/2024 của KTĐ các trường ĐH, CĐ)
Bảy 30/3        
CN 31/3        

Xem thêm

Công bố Quyết định: Công nhận tốt nghiệp Cao đẳng khóa 21 và thi lần 2 các khóa trước

Quyết định số: 437/QĐ-CĐN ( Kèm theo danh sách) . về việc công nhận tốt …