LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 NĂM 2024 (Từ ngày 04/3 đến hết ngày 10/03/2024)

Thứ Ngày Thời gian Địa điểm Nội dung Thành phần
Hai 04/3 08h30 Sân H1 Lễ ra quân tháng Thanh niên năm 2024 – Mời Đảng ủy/BGH

– Đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường

– BTV, BCH Đoàn trường

09h00 Phòng Hiệu trưởng Họp tập thể lãnh đạo – Ban Thường vụ

– Ban Giám hiệu

– Trưởng phòng TCHC

Ba 05/3 08h00 Hội trường UBND TPCT Cô Tho (PHT), cô Trúc Giang (PTP. TCHC) dự Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2024 (theo Giấy mời số 129/GM-UBND ngày 01/3/2024)
08h30 Phòng Họp TVĐT Họp đảng ủy (mở rộng) – Ban chấp hành Đảng bộ

– Chủ tịch và Thư ký Hội đồng trường

– Ban giám hiệu

– Ủy ban kiểm tra Đảng ủy

– Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn trường

– Bí thư các chi bộ

10h00 Phòng Họp TVĐT Tiếp và làm việc với Ngân hàng Nam Á – Ban giám hiệu

– Lãnh đạo các phòng: Kế hoạch – Tài chính, Quản trị thiết bị

14h00 Phòng Họp TVĐT Họp công tác Quy hoạch giai đoạn 2026 – 2031 (B2) – Ban Chấp hành Đảng bộ

– Ban Giám hiệu

– Chủ tịch Công đoàn

– Bí thư Đoàn TN trường

– Trưởng và Phó các đơn vị

14h15 Họp công tác Quy hoạch giai đoạn 2026 – 2031 (B3) – Ban Giám hiệu

– Trưởng hoặc Phó phụ trách các đơn vị

14h30 Họp giao ban tháng 03 – Ban giám hiệu

– Trưởng hoặc đại diện lãnh đạo các phòng, khoa, trung tâm

16h30 Họp công tác Quy hoạch giai đoạn 2026 – 2031 (B4) – Ban Giám hiệu

– Trưởng phòng TCHC

06/3 08h30 Phòng Họp TVĐT Tiếp và làm việc với Trường Trung cấp Hồng Hà – Cô Tho (PHT)

– Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng KĐ&ĐBCL, Phòng TCHC, Phòng Đào tạo, Phòng QTTB, Phòng KHTC, Khoa Điện.

09h00 Phòng Họp 2 Thương thảo hợp đồng gói VTTT học kỳ 1, NH 2023 – 2024 – Thầy Phương (HT), thầy Trung (PHT)

– Thầy Bình(PTP. KHTC), thầy Quân Em (PTP. QTTB), thầy Hiếu (PTP. KHTC)

09h30 Phòng Họp 2 Họp Công tác thực hiện Dự án – Thầy Phương (HT)

– Thường trực QLDA

– Đại diện Tư vấn QLDA

14h00 Phòng Họp TVĐT Họp trao đổi thống nhất về nội dung thực hiện đối với môn học tự chọn (học tại doanh nghiệp) đối với chương trình đào tạo năm 2021 – Cô Tho (PHT)

– Lãnh đạo các đơn vị: Phòng ĐT, phòng KĐ&ĐBCL, Trung tâm LKĐT-QHHT, các Khoa chuyên môn

Năm 07/3 08h30 VP khoa ĐC – GDNN Họp khoa Đại cương – Giáo dục nghề nghiệp Viên chức khoa ĐC – GDNN
08h30 VP khoa CK Họp khoa Cơ khí Viên chức khoa CK
08h30 VP khoa CNNL Họp khoa Công nghệ nhiệt lạnh Viên chức khoa CNNL
08h30 Phòng QTTB Họp phòng Quản trị Thiết bị Viên chức phòng QTTB
08h30 Phòng ĐT Họp phòng Đào tạo Viên chức phòng ĐT
08h30 VP khoa CNTT Họp khoa Công nghệ thông tin Viên chức khoa CNTT
09h00 HT các ban xây dựng Đảng Thầy Phương (HT) dự Hội nghị cán bộ chủ chốt (theo Giấy mời số 155-GM/ĐUK ngày 04/3/2024 của Đảng ủy khối cơ quan dân chính Đảng)
09h00 VP khoa ĐL Họp khoa Động lực Viên chức khoa ĐL
09h30 Phòng CT HSSV Họp phòng Công tác Học sinh Sinh viên Viên chức phòng CT HSSV
09h30 Phòng KĐ & ĐBCL Họp phòng Kiểm định và Đảm bảo chất lượng Viên chức phòng KĐ & ĐBCL
09h30 Phòng KHTC Họp phòng Kế hoạch – Tài chính Viên chức phòng KHTC
14h00 Phòng Họp TVĐT Họp v/v thông qua dự thảo quy định xếp loại A,B,C viên chức tại Trường – Ban Giám hiệu

– Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn trường

– Trưởng hoặc phó phụ trách các đơn vị thuộc Trường

15h30 Góp ý v/v tổ chức quản lý công tác ĐTBD viên chức
Sáu 08/3     Thầy Phương (HT) nghỉ phép năm  
08h30 VP Đoàn TN Họp chi bộ 7 Toàn thể đảng viên CB 7
08h30 VP khoa XD Họp khoa Xây dựng Viên chức khoa XD
09h00 VP Trung tâm LKĐT – QHHT Họp trung tâm Liên kết đào tạo – Quan hệ hợp tác Viên chức trung tâm LKĐT – QHHT
09h30 Phòng TCHC Họp phòng Tổ chức – Hành chính Viên chức phòng TCHC
10h00 Hội trường H1 Họp giáo viên chủ nhiệm – Thầy Trung (PHT)

– Lãnh đạo các phòng: Đào tạo, KHTC, QTTB

– Lãnh đạo các Khoa chuyên môn

– Bí thư đoàn trường

– Cô Kiều Trang (P. KHTC)

– Toàn thể GVCN học kỳ II (NH 2023 – 2024)

14h00 VP khoa ĐT Họp chi bộ 4 Toàn thể đảng viên CB 4
14h00 VP khoa Điện Họp khoa Điện Viên chức khoa Điện
14h30 Phòng Truyền thống Họp chi bộ 2 – Cô Tho (PHT)

– Toàn thể đảng viên CB 2

14h30 Phòng Họp 2 Họp chi bộ 6 – Thầy Trung (PHT)

– Toàn thể đảng viên CB 6

15h00 VP khoa CK Họp chi bộ 3 Toàn thể đảng viên CB 3
15h00 VP khoa Điện Họp chi bộ 5 Toàn thể đảng viên CB 5
15h30 VP khoa ĐT Họp khoa Điện tử Viên chức khoa ĐT
Bảy 09/3 07h15 Làng Du lịch Ông Đề Họp mặt kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3/2024 (theo Kế hoạch số 41/KH-CĐCS ngày 27/02/2024 của Công đoàn Trường) – Đảng ủy, Ban giám hiệu

– Ban chấp hành công đoàn

– Ban tổ chức Hội thảo

– Nữ viên chức Trường

Từ ngày 09-10/3 Hà Nội Thầy Trung (PHT) dự Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Hải Phong
CN 10/3        

Xem thêm

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14 NĂM 2024 (Từ ngày 01/4 đến hết ngày 07/4/2024)

Thứ Ngày Thời gian Địa điểm Nội dung Thành phần Hai 01/4 08h30 Phòng Hiệu …