LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 NĂM 2023 (Từ ngày 06/3 đến hết ngày 11/3/2023)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần
Hai 06/3 08h30 Phòng Hiệu trưởng – Họp tập thể lãnh đạo

– Họp thực hiện quy trình bổ nhiệm lãnh đạo quản lý (B5)

– Ban Thường vụ Đảng ủy

– Ban giám hiệu

– Thầy Nhất (PTP. TCHC)

Ba 07/3 08h30 Phòng Họp TVĐT Họp Đảng ủy mở rộng – Ban chấp hành Đảng bộ

– Ban giám hiệu

– Ủy ban kiểm tra Đảng ủy

– Chủ tịch Công đoàn

– Bí thư Đoàn trường

– Bí thư các chi bộ

09h30 Phòng Họp TVĐT Họp giao ban tháng 03.2023 – Ban giám hiệu

– Trưởng hoặc đại diện lãnh đạo các phòng, khoa, trung tâm

08/3 08h30 VP khoa Xây dựng Họp khoa Xây dựng định kỳ tháng 3 Viên chức khoa Xây dựng
09h00 Phòng Kiểm định Họp phòng Kiểm định & Đảm bảo chất lượng định kỳ tháng 3 Viên chức phòng Kiểm định
09h00 VP khoa Động lực Họp khoa Động lực định kỳ tháng 3 Viên chức khoa Động lực
09h00 VP khoa Cơ khí Họp khoa Cơ khí định kỳ tháng 3 Viên chức khoa Cơ khí
13h30 Hội trường H1 Họp mặt chào mừng kỷ niệm ngày 08/3/2023 – Đảng ủy, Ban giám hiệu

– Ban chấp hành Công đoàn

– Tổ trưởng, tổ phó các tổ công đoàn

– Toàn thể nữ viên chức của Trường

15h30 Phòng KHTC Họp phòng Kế hoạch – Tài chính định kỳ tháng 3 Viên chức phòng KHTC
Năm 09/3   Thầy Phương (HT) làm việc tại Trường
08h30 Phòng Truyền thống Họp chi bộ 2 – Đ/c Quang Trung (PHT), đ/c Tho (PHT)

– Toàn thể đảng viên CB2

08h30 VP khoa Điện tử Họp chi bộ 4 Toàn thể đảng viên CB4
08h30 Phòng QTTB Họp phòng Quản trị thiết bị định kỳ tháng 3 Viên chức phòng QTTB
09h00 VP khoa Cơ khí Họp chi bộ 3 – Đ/c Đức (PHT)

– Toàn thể đảng viên CB3

09h00 VP Trung tâm LKĐT Họp Trung tâm Liên kết đào tạo – Quan hệ hợp tác định kỳ tháng 3 – Thầy Phương (GH phụ trách)

– Viên chức Trung tâm LKĐT-QHHT

09h30 Phòng CT HSSV Họp phòng Công tác HSSV định kỳ tháng 3 Viên chức phòng Công tác HSSV
14h00 VP Đoàn TN Họp chi bộ 7 Toàn thể đảng viên CB7
14h00 VP khoa Điện Họp khoa Điện định kỳ tháng 3 Viên chức khoa Điện
14h30 Phòng Họp khu H2 Họp chi bộ 6 Toàn thể đảng viên CB6
14h30 VP khoa CNNL Họp khoa Công nghệ nhiệt lạnh định kỳ tháng 3 Viên chức khoa CNNL
15h00 Phòng TCHC Họp phòng Tổ chức – Hành chính định kỳ tháng 3 Viên chức phòng TCHC
16h00 VP khoa Điện Họp chi bộ 5 Toàn thể đảng viên CB5
Sáu 10/3 Các phó hiệu trưởng làm việc tại Trường
08h30 VP khoa Điện tử Họp khoa Điện tử định kỳ tháng 3 Viên chức khoa Điện tử
08h30 VP khoa Đại cương Họp khoa Đại cương – Giáo dục nghề nghiệp định kỳ tháng 3 Viên chức khoa ĐC – GDNN
14h00 Phòng Họp 2 Họp chi bộ 1 – Đ/c Phương (HT)

– Toàn thể đảng viên CB1

14h00 Phòng Đào tạo Họp phòng Đào tạo định kỳ tháng 3 Viên chức phòng Đào tạo
14h30 VP khoa CNTT Họp khoa Công nghệ thông tin định kỳ tháng 3 Viên chức khoa CNTT
Bảy 11/3 08h30 Phòng Họp 2 Họp công tác thực hiện dự án – Thầy Phương (HT)

– Thầy Đức (PHT)

– Thầy Bình (PTP. KHTC)

– Thầy Hiếu (P. QTTB)

– Mời đại diện Tư vấn Quản lý Dự án

CN 12/3 08h30 Hội trường Trung tâm GDQP và AN trường Đại học Cần Thơ Cô Tho (PHT), thầy Minh Trung (TP. ĐT) dự lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Trung tâm GDQP và An ninh – Trường Đại học Cần Thơ

Xem thêm

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27 NĂM 2024 (Từ ngày 01/7 đến hết ngày 07/7/2024)

Thứ Ngày Thời gian Địa điểm Nội dung Thành phần Hai 01/7 08h30 Phòng Hiệu …