LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 09 NĂM 2024 (Từ ngày 26/02 đến hết ngày 03/03/2024)

Thứ Ngày Thời gian Địa điểm Nội dung Thành phần
Hai 26/02 08h30 Phòng Hiệu trưởng Họp tập thể lãnh đạo – Ban Giám hiệu

– Trưởng phòng TCHC

09h30 Phòng Hiệu trưởng Họp công tác Quy hoạch nhân sự thuộc Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố (Bước 1) – Ban Giám hiệu

– Trưởng phòng TCHC

14h00 Phòng Họp TVĐT Họp công tác cán bộ (bước 2) – Ban Thường vụ

– Ban Giám hiệu

– Trưởng hoặc Phó phụ trách các đơn vị

14h30 Phòng Họp TVĐT Họp trao đổi về các nội dung tư vấn tuyển sinh năm 2024 Hội đồng tuyển sinh theo Quyết định số 100/QĐ-CĐN ngày 24/01/2024
Ba 27/02 08h30 Phòng Họp TVĐT Họp công tác cán bộ (bước 3) – Ban Giám hiệu

– Trưởng phòng TCHC

15h30 Phòng Họp TVĐT Họp Công tác thực hiện Dự án – Thầy Phương (HT)

– Thường trực QLDA

– Đại diện Tư vấn QLDA

28/02 08h30 Phòng Họp TVĐT – Họp công tác cán bộ (bước 4)

– Họp công tác Quy hoạch nhân sự thuộc Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố (Bước 2)

– Ban Chấp hành Đảng bộ

– Ban Giám hiệu

– Chủ tịch Công đoàn

– Bí thư Đoàn TN trường

– Trưởng và Phó các đơn vị

09h30 Phòng Họp TVĐT Họp thông qua Đề án vị trí việc làm – Ban Giám hiệu

– Chủ tịch Công đoàn

– Bí thư Đoàn TN trường

– Trưởng và Phó các đơn vị

10h30 Phòng Họp TVĐT Họp công tác Quy hoạch nhân sự thuộc Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố (Bước 3) – Ban Giám hiệu

– Trưởng hoặc Phó phụ trách các đơn vị

10h45 Phòng Họp TVĐT Họp công tác Quy hoạch nhân sự thuộc Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố (Bước 4) – Ban Giám hiệu

– Trưởng phòng TCHC

Năm 29/02 08h00 Hội trường UBND TPCT Cô Tho (PHT), thầy Bình (PTP. KHTC), thầy Nhựt (P. CT HSSV) dự Hội nghị triển khai Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐND và Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐND (theo Giấy mời số 534/GM-SLĐTBXH ngày 26/02/2024)
08h30 Phòng Hiệu trưởng – Họp công tác cán bộ (bước 5) – Ban Thường vụ
14h00 Phòng Hiệu trưởng – Họp công tác cán bộ (bước 6) – Ban Giám hiệu

– Trưởng phòng TCHC

14h30 Phòng Họp TVĐT Họp xét điều kiện dự thi tốt nghiệp các lớp Khóa 21.1 và thi lần 2 các khóa trước Hội đồng Thi tốt nghiệp theo Quyết định số 110/QĐ-CĐN ngày 26/01/2024
15h30 Phòng Họp TVĐT Thương thảo hợp đồng gói thầu: cung cấp lắp đặt thiết bị nghề Cơ điện tử – Thường trực QLDA

– Tư vấn QLDA

– Nhà thầu công ty MBA

Sáu 01/3     Cô Tho (PHT) làm việc tại Trường  
08h30 Phòng Họp TVĐT Lễ kết nạp đảng viên chi bộ 6 – Thầy Trung (PHT)

– Toàn thể đảng viên CB 6

– Cô Nguyễn Phương (K. ĐC-GDNN)

14h30 Phòng Họp TVĐT Sơ kết thi đua 6 tháng năm học 2023 – 2024 khối Khoa chuyên môn thuộc Trường – Đại diện Hội đồng thi đua khen thưởng Trường

– Lãnh đạo các Khoa

Bảy 02/3        
CN 03/3        

Xem thêm

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15 NĂM 2024 (Từ ngày 08/4 đến hết ngày 14/4/2024)

Thứ Ngày Thời gian Địa điểm Nội dung Thành phần Hai 08/4 Từ ngày 07-08/4 …