LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 06 NĂM 2024 (Từ ngày 05/02 đến hết ngày 11/02/2024)

Thứ Ngày Thời gian Địa điểm Nội dung Thành phần
Hai 05/02 08h30 Phòng Hiệu trưởng Họp tập thể lãnh đạo – Ban Thường vụ

– Ban Giám hiệu

– Phó Trưởng phòng TCHC

14h00 Phòng Họp TVĐT Họp Đảng ủy (mở rộng) – Ban chấp hành Đảng bộ

– Chủ tịch và Thư ký Hội đồng trường

– Ban giám hiệu

– Ủy ban kiểm tra Đảng ủy

– Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn trường

– Bí thư các chi bộ

– Cô Trúc Giang (TCĐU)

15h00 Phòng Họp TVĐT Họp giao ban tháng 02 – Ban giám hiệu

– Trưởng hoặc đại diện lãnh đạo các phòng, khoa, trung tâm

Ba 06/02 08h00 HT công an TPCT Thầy Phương (HT), thầy Nhất (TP. TCHC) dự Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác xây dựng CQDN, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” và đơn vị “Điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia PCCC” năm 2023 (theo Giấy mời số 11/GM-BCĐ ngày 26/01/2024)
14h00 Phòng Họp TVĐT Họp xét duyệt nâng bậc lương trước thời hạn năm 2023 Hội đồng xét nâng lương trước hạn theo Quyết định số 137/QĐ-CĐN ngày 01/02/2024
15h00 Phòng Họp TVĐT Họp góp ý đề án sáp nhập trường TCN Thới Lai – Ban giám hiệu

– Đại diện lãnh đạo các đơn vị

– Bí thư Đoàn trường

07/02 08h30 Phòng Họp 2 Họp rà soát công văn báo cáo cơ quan chức năng – Ban giám hiệu

– Thầy Nhất (TP. TCHC)

– Cô Ý (P. TCHC – Thư ký)

09h00 VP Trung tâm LKĐT – QHHT Họp Trung tâm Liên kết đào tạo – Quan hệ hợp tác định kỳ tháng 02 Viên chức Trung tâm LKĐT – QHHT
16h00 Hội trường UBND TP Thầy Phương (HT) dự Họp mặt chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 (theo Giấy mời số 80/GM-UBND ngày 05/02/2024)
Năm 08/02 Nghỉ tết nguyên đán theo Thông báo số 78/TB-CĐN ngày 22/01/2024
Giờ hành chính Cô Tho (PHT), cô Trúc Giang (PTP. TCHC) trực tết theo Danh sách phân công
Sáu 09/02 Nghỉ tết nguyên đán theo Thông báo số 78/TB-CĐN ngày 22/01/2024
Giờ hành chính Thầy Trung (PHT), thầy Nguyễn Tuấn (TK. ĐL) trực tết theo Danh sách phân công
Bảy 10/02 Nghỉ tết nguyên đán theo Thông báo số 78/TB-CĐN ngày 22/01/2024
Giờ hành chính Thầy Phương (HT), thầy Quân Em (PTP. QTTB) trực tết theo Danh sách phân công
CN 11/02 Nghỉ tết nguyên đán theo Thông báo số 78/TB-CĐN ngày 22/01/2024
Giờ hành chính Cô Tho (PHT), thầy Trung (GĐ.TT LKĐT-QHHT) trực tết theo Danh sách phân công

Xem thêm

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 09 NĂM 2024 (Từ ngày 26/02 đến hết ngày 03/03/2024)

Thứ Ngày Thời gian Địa điểm Nội dung Thành phần Hai 26/02 08h30 Phòng Hiệu …