Kết quả thi tốt nghiệp – Đợt thi tháng 5 năm 2020

 
Thời gian nhận đơn phúc khảo: từ 15/6 đến 15h00 ngày 17/6/2020
Tải mẫu đơn phúc khảo: https://ctvc.edu.vn/page/mau-don-phuc-khao/

Kiểm tra thêm

Thời khóa biểu Trung cấp Khóa 20

Lưu ý: + Ngày áp dụng: 14/09/2020. + Quy định đồng phục:      – …