Kết quả thi tốt nghiệp – Đợt thi tháng 5 năm 2020

 
Thời gian nhận đơn phúc khảo: từ 15/6 đến 15h00 ngày 17/6/2020
Tải mẫu đơn phúc khảo: https://ctvc.edu.vn/page/mau-don-phuc-khao/

Kiểm tra thêm

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26 CỦA BGH (Từ 22/6/2020 đến 28/6/2020)

Thứ hai (ngày 22/6):             – PHT Thùy Trang việc tại Trường             – HT …