Thông báo tuyển sinh Đợt 5 – Năm 2021

Nộp hồ sơ Cao đẳng 

———————————————————————————————————

Nộp hồ sơ Trung cấp

———————————————————————————————————

Tìm hiểu các ngành nghề 

Xem thêm

Thông báo Về việc thu hồi bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng, nghề “Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh” khóa 18.1 – niên khóa 2018-2021

Xem chi tiết thông báo Xem chi tiết Quyết định Xem danh sách kèm Quyết …