Thông báo tuyển sinh Đợt 5 – Năm 2021

Nộp hồ sơ Cao đẳng 

———————————————————————————————————

Nộp hồ sơ Trung cấp

———————————————————————————————————

Tìm hiểu các ngành nghề 

Kiểm tra thêm

Thông báo – Về việc phát bằng tốt nghiệp cho HSSV các lớp Trung cấp 19.3 và Cao đẳng 18.1 và thi lại lần 2 các khóa