THÔNG BÁO NHẬP HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG KHÓA 23

Xem thêm

CÔNG TY LANGUAGE LINK VIETNAM (LLV) ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CẦN THƠ

Ngày 14/9/2023, Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ hân hạnh được đón tiếp đại diện …