Thông báo lịch sinh hoạt đầu khóa 22

Lịch sinh hoạt Khóa 22 nhóm 1:

Lịch sinh hoạt Khóa 22 nhóm 2:

Lịch sinh hoạt Khóa 22 nhóm 3:

Xem thêm

Quyết định về Công tác giáo viên chủ nhiệm lớp học sinh, sinh viên tại Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ