Hướng dẫn Đăng ký xác nhận tạm hoãn nghĩ vụ quân sự – CĐNCT Khóa 19, 20

Sinh viên đăng ký tại đây:

Kiểm tra thêm

Kết quả thi tốt nghiệp – Kỳ thi tháng 5/2021

Xem kết quả tại đây   Thời gian nhận đơn phúc khảo: Từ 22/6 đến 15h00′ …