Thông báo điều chỉnh về việc tổ chức thi tốt nghiệp khóa 18.1 và 19.3

Kiểm tra thêm

Danh sách xét điều kiện dự thi tốt nghiệp – Kỳ thi tháng 6 năm 2021

Xem tại đây