THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 2

https://drive.google.com/file/d/105U4QX-Y_GPurOWdYVe2S9FAOj7VyLRd/view?usp=sharing

Xem thêm

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2024

HSSV đăng ký dự lễ trao bằng tốt nghiệp theo thông báo: Thời gian đăng …