LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 49 CỦA BGH (Từ 30/11/2020 đến 06/12/2020)

Thứ hai (ngày 30/11):

            – 07h30: HT Vũ Phương dự Hội nghị (theo Giấy mời số 30 của Thành ủy) tại Hội trường các ban xây dựng Đảng.

            – PHT Văn Đức làm việc tại Trường

 

Thứ ba (ngày 01/12):

            – Ban giám hiệu làm việc tại Trường

           

Thứ tư (ngày 02/12):

            – 07h30: HT Vũ Phương dự Kỳ họp 19 (theo Giấy mời số 412 của HĐND TP) tại Hội trường UBND TPCT (từ ngày 02-04/12, phòng QTTB chuẩn bị xe)

            – PHT Văn Đức làm việc tại Trường

           

Thứ năm (ngày 03/12):

            – PHT Văn Đức dự Kỳ họp 19 (theo Giấy mời số 412 của HĐND TP) tại Hội trường UBND TPCT (từ ngày 02-04/12, phòng QTTB chuẩn bị xe)

            – HT Vũ Phương làm việc tại Trường

 

Thứ sáu (ngày 04/12):

            – HT Vũ Phương làm việc tại Trường

           

Thứ bảy (ngày 05/12):          

           

Chủ nhật (ngày 06/12):

Kiểm tra thêm

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02 CỦA BGH (Từ 04/01/2021 đến 10/01/2021)

Thứ hai (ngày 04/01):             – 17h00: Tiếp và làm việc với Trường Cao đẳng …