LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 45 CỦA BGH (Từ 02/11/2020 đến 08/11/2020)

Thứ hai (ngày 02/11):

            – 14h00: Họp bóc thăm giải Bóng chuyền. TP: PHT Văn Đức, Quốc Trung, Hữu Nghĩa và các đội bóng chuyền các trường ĐHCĐ. Địa điểm: Phòng Họp khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

            – 14h30: Họp Ban thường vụ – Ban giám hiệu, Bá Hùng (thư ký). Địa điểm: Phòng Truyền thống khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

            – 15h00: Họp rà soát, rút kinh nghiệm và chuẩn bị minh chứng kiểm định nghề CNOT. TP: Ban giám hiệu, Trưởng nhóm – Thư ký 09 tiêu chí kiểm định của Trường và 07 tiêu chí của nghề CNOT, Nguyễn Tuấn. Địa điểm: Phòng Họp khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

 

Thứ ba (ngày 03/11):

            – 13h30: Họp liên tịch Ban chấp hành Đảng bộ (Đảng ủy), Ban giám hiệu, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Bí thư đoàn trường, Chủ tịch Công đoàn. Địa điểm: Phòng Họp khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

            – 14h30: Họp giao ban tháng 11/2020. TP: Ban giám hiệu, Trưởng – Phó phụ trách các phòng/khoa/tổ bộ môn. Địa điểm: Phòng Họp khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

            – 15h30: PHT Văn Đức, Thúy Lan (P. TCHC) dự Họp (theo Giấy mời 3064 Sở Nội vụ) tại Hội trường Sở Nội vụ

Thứ tư (ngày 04/11):

            – Sáng 08h00, chiều 13h30: Làm việc với Đoàn Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo nghề CNOT tại Phòng Họp 2 khu TVĐT.

           – 08h30: PHT Thùy Trang, phòng NCKH & QHDN dự Khai giảng lớp bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học tại Phòng họp 1 khu nhà xưởng tích hợp 2.

            – 10h30: Họp toàn Đoàn với cán bộ chủ chốt của Trường. TP: Ban giám hiệu, Trưởng – Phó các phòng/khoa/tổ bộ môn, Bí thư đoàn trường. Địa điểm: Phòng Họp khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

            – 10h45: Họp toàn Đoàn với Hội đồng tự kiểm định của Trường về những vấn đề chính liên quan đến minh chứng, báo cáo tự đánh giá. TP: Ban giám hiệu, Thanh Nghi, Nguyễn Tuấn, Chí Thiện, Hồng Tho, Trọng Nhân, Bá Hùng, Quang Trung, Nhật Minh, Hà Minh, Hữu Hậu, Hoàng Phúc, Thanh Điền, Quốc Trung, Ái Nhân, Trọng Hiếu, đại diện Doanh nghiệp (Hoài Thanh, Thanh Phú). Địa điểm: Phòng Họp khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

            – PHT Văn Đức, Quốc Trung dự Hội nghị (theo Giấy mời số 2622 của Sở Công thương) tại Khách sạn Ninh Kiều Riverside từ ngày 04-05/11/2020

 

Thứ năm (ngày 05/11):

            – Sáng 07h30, chiều 13h30: Làm việc với Đoàn Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo nghề CNOT tại Phòng Họp 2 khu TVĐT.

             

Thứ sáu (ngày 06/11):

            – Sáng 07h30, chiều 13h30: Làm việc với Đoàn Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo nghề CNOT tại Phòng Họp 2 khu TVĐT.

            – 09h00: Họp v/v chuẩn bị Lễ kỷ niệm Hiến chương Nhà giáo 20/11/2020 và Khai giảng năm học 2020 – 2021. TP: HT Vũ Phương, PHT Thùy Trang, Thanh Điền, Thanh Nghi, Ái Nhân, Quang Trung, Nhật Minh, Quốc Trung, Bá Hùng, Trọng Hiếu. Địa điểm: Phòng Truyền thống khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

 

Thứ bảy (ngày 07/11):          

            – Sáng 07h30, chiều 13h30: Làm việc với Đoàn Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo nghề CNOT tại Phòng Họp 2 khu TVĐT.

 

Chủ nhật (ngày 08/11):

            – 07h30: Làm việc với Đoàn Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo nghề CNOT tại Phòng Họp 2 khu TVĐT.

            – 13h30: Họp toàn Đoàn với Hội đồng tự kiểm định của Trường về dự thảo báo cáo kết quả đánh giá ngoài chất lượng chương trình đào tạo nghề CNOT. TP: Ban giám hiệu, Thanh Nghi, Nguyễn Tuấn, Chí Thiện, Hồng Tho, Trọng Nhân, Bá Hùng, Quang Trung, Nhật Minh, Hà Minh, Hữu Hậu, Hoàng Phúc, Thanh Điền, Quốc Trung, Ái Nhân, Trọng Hiếu, đại diện Doanh nghiệp (Hoài Thanh, Thanh Phú). Địa điểm: Phòng Họp khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

Kiểm tra thêm

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17/2021 (Từ ngày 19/4/2021 đến hết ngày 25/4/2021)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần Hai 19/4 08h30 Phòng họp khu …