LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 44 NĂM 2023 (Từ ngày 30/10 đến hết ngày 05/11/2023)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần
Hai 06/11 08h00 Phòng Hiệu trưởng Họp tập thể lãnh đạo – Ban Thường vụ

– Ban Giám hiệu

– Đại diện phòng TCHC

08h30 Phòng Họp TVĐT Họp Đảng ủy (mở rộng) – Ban chấp hành Đảng bộ

– Ban giám hiệu

– Ủy ban kiểm tra Đảng ủy

– Chủ tịch Công đoàn

– Bí thư Đoàn trường

– Bí thư các chi bộ

13h00 Phòng 334 Cô Tho (PHT) dạy lớp 23.1ĐCN2
14h00 Phòng Họp TVĐT Họp giao ban tháng 11 – Ban giám hiệu

– Trưởng hoặc đại diện lãnh đạo các phòng, khoa, trung tâm

Ba 07/11     Thầy Trung (PHT) làm việc tại Trường  
09h00 Phòng Họp TVĐT Họp Công tác thực hiện Dự án – Thầy Phương (HT)

– Thường trực QLDA

– Đại diện Tư vấn QLDA

13h00 Phòng 334 Cô Tho (PHT) dạy lớp 23.1ĐCN1
14h00 HT các ban xây dựng Đảng Thầy Phương (HT) dự Lễ trao quyết định kết nạp đảng viên nhân dịp Kỷ niệm 20 năm thành lập TPCT trực thuộc TƯ (theo Giấy mời số 141-GM/ĐUK ngày 01/11/2023)
08/11 08h00 Phòng Họp 3 – VP UBND TPCT Thầy Phương (HT) dự họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện các công trình, dự án theo lĩnh vực phụ trách (theo Giấy mời số 721/GM-UBND ngày 06/11/2023)
09h00 Phòng KĐ & ĐBCL Họp phòng Kiểm định và Đảm bảo chất lượng định kỳ tháng 11 Viên chức phòng KĐ & ĐBCL
09h30 Phòng QTTB Họp phòng Quản trị Thiết bị định kỳ tháng 11 Viên chức phòng QTTB
14h00 Phòng Họp TVĐT Thương thảo Hợp đồng cung cấp, lắp đặt thiết bị nghề CGKL – Thầy Phương (HT)

– Thường trực QLDA

14h00 Trực tuyến Cô Tho (PHT), cô Thùy (PTP. KĐ & ĐBCL) dự Họp kỹ thuật “Bảo đảm chất lượng dựa trên quản lý rủi ro trong GDNN – Kinh nghiệm từ Úc và khuyến nghị cho Việt Nam” (theo Công văn số 2266/TCGDNN-VP ngày 31/10/2023)
14h00 Phòng ĐT Họp phòng Đào tạo định kỳ tháng 11 Viên chức phòng ĐT
14h30 Phòng Họp 2 Họp chi bộ 6 – Thầy Trung (PHT)

– Toàn thể đảng viên CB 6

14h30 VP khoa CNTT Họp khoa Công nghệ thông tin định kỳ tháng 11 Viên chức khoa CNTT
15h00 Phòng KHTC Họp phòng Kế hoạch – Tài chính định kỳ tháng 11 Viên chức phòng KHTC
Năm 09/11     Thầy Phương (HT), thầy Trung (PHT) làm việc tại Trường  
08h30 VP khoa ĐC – GDNN Họp khoa Đại cương – Giáo dục nghề nghiệp định kỳ tháng 11 Viên chức khoa ĐC – GDNN
09h00 Phòng Họp 2 Họp chi bộ 2 – Cô Tho (PHT)

– Toàn thể đảng viên CB 2

09h00 VP khoa ĐL Họp khoa Động lực định kỳ tháng 11 Viên chức khoa ĐL
09h00 VP Trung tâm LKĐT – QHHT Họp Trung tâm Liên kết đào tạo – Quan hệ hợp tác định kỳ tháng 11 Viên chức Trung tâm LKĐT – QHHT
09h30 VP khoa Điện Họp khoa Điện định kỳ tháng 11 Viên chức khoa Điện
13h30 VP Khoa CK Họp khoa Cơ khí định kỳ tháng 11 Viên chức khoa CK
14h00 VP Đoàn TN Họp chi bộ 7 Toàn thể đảng viên CB 7
14h00 Phòng TCHC Họp phòng Tổ chức – Hành chính định kỳ tháng 11 Viên chức phòng TCHC
14h30 VP khoa CK Họp chi bộ 3 Toàn thể đảng viên CB 3
14h30 VP khoa XD Họp khoa Xây dựng định kỳ tháng 11 Viên chức khoa XD
14h30 VP khoa CNNL Họp khoa Công nghệ nhiệt lạnh định kỳ tháng 11 Viên chức khoa CNNL
16h00 VP khoa Điện Họp chi bộ 5 Toàn thể đảng viên CB 5
Sáu 10/11 08h00 Trung tâm Thông tin KH&CN TPCT Cô Tho (PHT) dự Hội nghị “Công bố kết quả thống kê năm 2023 và triển khai kế hoạch thống kê KH&CN năm 2024” (theo Công văn số 245/TTKHCN-TK ngày 18/10/2023)
08h30 VP khoa ĐT Họp chi bộ 4 Toàn thể đảng viên CB 4
09h00 Phòng Họp TVĐT Ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty du học định cư DSS – Ban Giám hiệu

– Lãnh đạo các đơn vị

14h00 Phòng Họp 2 Họp chi bộ 1 – Thầy Phương (HT)

– Toàn thể đảng viên CB 1

14h00 Phòng Công tác HSSV Họp phòng Công tác Học sinh – Sinh viên định kỳ tháng 11 Viên chức phòng Công tác HSSV
Bảy 11/11 08h00 KS Vissai Saigon Hotel – TP HCM Cô Tho (PHT) dự chương trình hợp tác Việt – Đức “Đổi mới đào tạo nghề Việt Nam” (theo Công văn của GIZ)
CN 12/11        

Xem thêm

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46 NĂM 2023 (Từ ngày 13/11 đến hết ngày 19/11/2023)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần Hai 13/11 08h30 Phòng Hiệu trưởng …