LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43 NĂM 2023 (Từ ngày 23/10 đến hết ngày 29/10/2023)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần
Hai 23/10 07h00 KS Đông Hà Fortuneland Cô Tho (PHT), cô Hường (PGĐ. TTLK) dự sự kiện truyền thông Bữa sáng Ruy-băng trắng chủ đề “Chung tay tăng quyền năng kinh tế của phụ nữ nhằm thúc đầy quyền và phòng ngừa di cư mất an toàn/mua bán người (theo Giấy mời của Trung tâm Phụ nữ và Phát triển)
08h30 Hội trường H1 Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty CP Hợp tác đầu tư Giáo dục Quốc tế Tín Phát – Thầy Phương (HT), thầy Trung (PHT)

– Lãnh đạo các phòng, khoa, trung tâm

– Lớp trưởng và Lớp phó các lớp hệ Cao đẳng của 3 khóa

10h00 Phòng Họp TVĐT Họp xét kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức năm 2024 – Ban giám hiệu

– Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn trường

– Lãnh đạo các phòng: Đào tạo, TC-HC, KH-TC, KĐ & ĐBCL

13h00 Phòng 334 Cô Tho (PHT) dạy lớp 23.1ĐCN2
14h00 Phòng Hiệu trưởng Họp tập thể lãnh đạo – Ban Thường vụ

– Ban Giám hiệu

– Trưởng phòng TCHC

14h30 Họp thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch và bổ nhiệm lãnh đạo quản lý (B1) – Ban Giám hiệu

– Trưởng phòng TCHC

Ba 24/10 07h30 Hội trường H4 – Nhà xưởng tích hợp 1 Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 2 Theo Quyết định 867/QĐ-CĐN ngày 06/10/2023
08h00 Trường CĐ Cộng đồng Hậu Giang Cô Tho (PHT), cô Thùy (PTP. KĐ & ĐBCL) dự Lễ Khai giảng NH 2023-2024 và công bố Quyết định công nhận Trường đạt tiêu chuẩn KĐCL cơ sở GDNN (theo Thư mời của Trường CĐ Cộng đồng Hậu Giang)
13h00 Phòng 334 Cô Tho (PHT) dạy lớp 23.1ĐCN1
13h30 Khoa CNTT Kiểm tra, sát hạch ứng viên ứng tuyển giảng viên khoa CNTT – Thầy Phương (HT)

– Thầy Nhất (TP. TCHC)

– Thầy Vũ (PTK. CNTT)

– Thầy Viễn, cô Lan (K. CNTT)

– Thầy Tân (T. Ký)

– Đại diện Ban Giám sát

14h00 Phòng họp 2 Kiểm tra, sát hạch ứng viên ứng tuyển tại phòng chuyên môn – Thầy Phương (HT)

– Thầy Nhất (TP. TCHC); thầy Minh Trung (TP. ĐT)

– Thầy Vũ (PTK. CNTT); thầy Bình (PTP. KHTC); thầy Quân Em (PTP. QTTB)

– Thầy Tân (T. Ký)

– Đại diện Ban Giám sát

25/10     Thầy Trung (PHT) làm việc tại Trường  
08h00 HT trường Cao đẳng KTKT Cần Thơ Thầy Phương (HT), thầy Tuấn (TK. ĐL) dự Lễ Khai giảng năm học 2023-2024 (Theo Thư mời của trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Cần Thơ)
14h00 Phòng Họp TVĐT Họp rà soát và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2024-2025 và xem xét mở nghề mới (nghề in) – Cô Tho (PHT)

– Lãnh đạo các đơn vị: P. Đào tạo, Phòng KH-TC, Phòng KĐ & ĐBCL, Trung tâm LKĐT-QHHT, các Khoa

Năm 26/10 08h00 Phòng Họp TVĐT Họp thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch (B2) – Ban Giám hiệu

– Trưởng, phó các đơn vị thuộc Trường;

– Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Đoàn Thanh niên Trường.

08h30 Phòng Họp TVĐT Họp thực hiện quy trình bổ nhiệm lãnh đạo quản lý (B2) – Ban Giám hiệu

– Trưởng hoặc phó phụ trách các đơn vị thuộc Trường;

09h30 Phòng Họp TVĐT Họp Hội đồng tuyển dụng lần 3 – Thầy Phương (HT);

– Thầy Nhất (TP. TCHC); thầy Tuấn (TK. ĐL); thầy Minh Trung (TP. ĐT)

– Thầy Bình (PTP. KHTC); thầy Vũ (PTK. CNTT).

– Đại diện Ban Giám sát

– Thầy Tân (T.ký)

14h00 Phòng Họp TVĐT Tiếp và làm việc với Trung tâm ngoại ngữ – Trường ĐHCT – Ban giám hiệu

– Lãnh đạo các đơn vị: Phòng TCHC, phòng KHTC, phòng ĐT, K. Động lực, Trung tâm LKĐT-QHHT

15h30 Phòng Họp TVĐT Họp Công tác thực hiện Dự án – Thầy Phương (HT)

– Thường trực QLDA

– Đại diện Tư vấn QLDA

18h00 Hội trường H4 – Nhà xưởng Tích hợp 1 Chương trình Chào đón Tân Sinh viên – Đêm chung kết văn nghệ và trao thưởng – Đảng ủy, Ban giám hiệu

– Đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc trường

– Đoàn thanh niên, Hội sinh viên

Sáu 27/10     Thầy Trung (PHT) làm việc tại Trường  
08h00 HT lầu 2 – KS Ninh Kiều 2 Cô Tho (PHT), thầy Vũ (PTK. CNTT) dự tập huấn hướng dẫn đăng ký bảo hộ sáng chế lĩnh vực CNTT nhằm tăng cường năng lực tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (theo Giấy mời số 1428/GM-SKHCN ngày 13/10/2023)
08h30 Phòng Họp TVĐT Ký kết giao ước thi đua năm học 2023-2024 các đơn vị khối thi đua các đơn vị phòng thuộc Trường – Thầy Phương (HT)

– Lãnh đạo các phòng, Trung tâm

14h00 Khách sạn TTC Cần Thơ Cô Tho (PHT), thầy Vũ (PTK. CNTT) dự Hội thảo thúc đẩy chuyển đổi số trọng doanh nghiệp, phát triển kinh tế số thành phố Cần Thơ (theo Giấy mời số 2120/GM-STTTT ngày 19/10/2023)
Bảy 28/10        
CN 29/10        

Xem thêm

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27 NĂM 2024 (Từ ngày 01/7 đến hết ngày 07/7/2024)

Thứ Ngày Thời gian Địa điểm Nội dung Thành phần Hai 01/7 08h30 Phòng Hiệu …