LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42 NĂM 2023 (Từ ngày 16/10 đến hết ngày 22/10/2023)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần
Hai 16/10   Trường Quân sự QK9, Sóc Trăng Cô Tho (PHT) đi học lớp Bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2 từ ngày 02-20/10/2023 (theo Công văn số 2192-CV/BTCTU ngày 19/92023 của Ban Tổ chức Thành ủy)
08h30 Phòng Hiệu trưởng Họp tập thể lãnh đạo – Ban Thường vụ

– Ban Giám hiệu

– Trưởng phòng TCHC

Ba 17/10 08h00 HT Trung tâm DVVL TPCT Thầy Trung (PHT) dự truyền thông bình đẳng giới nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, chủ đề “Bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới” (theo Giấy mời số 4891/GM-SLĐTBXH ngày 13/10/2023)
08h30 Phòng Họp TVĐT Họp công tác chuẩn bị tham gia Hội chợ triển lãm “Thành phố Cần thơ 20 năm thành tựu và phát triển” – Ban giám hiệu

– Đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường

– Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch HSV

14h00 HT lầu 5 – BHXH TPCT Thầy Trung (PHT) dự Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật BHXH, Luật BHYT và hướng dẫn sử dụng ứng dụng VssID-BHXH số (theo Giấy mời số 4894/GM-SLĐTBXH ngày 13/10/2023)
15h30 Phòng Họp TVĐT Họp Công tác thực hiện Dự án – Thầy Phương (HT)

– Thường trực QLDA

– Đại diện Tư vấn QLDA

– Đại diện Tư vấn chấm thầu

18/10 08h30 Phòng Họp TVĐT Tiếp và làm việc với Đại học Cần Thơ tư vấn về ứng dụng CNTT trong quản lý và chuyển đổi số – Ban giám hiệu

– Lãnh đạo các phòng chuyên môn; Trung tâm LKĐT-QHHT; khoa CNTT

14h00 Phòng Họp TVĐT Họp Ban tổ chức lễ trao bằng Tốt nghiệp Theo Quyết định 867/QĐ-CĐN ngày 06/10/2023
Năm 19/10 08h30 Phòng Họp TVĐT Họp xét thi đua Quý III – Ban giám hiệu

– Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn trường

– Trưởng hoặc đại diện lãnh đạo các phòng, khoa, trung tâm

14h30 Hội trường H1 Họp mặt ngày Phụ nữ Việt nam 20/10 – Ban Thường vụ Đảng ủy

– Ban giám hiệu

– Ban chấp hành Công đoàn

– BTV Đoàn trường

– Lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường

– Các Tổ trưởng, tổ phó các Tổ công đoàn

– Toàn thể viên chức nữ của Trường

Sáu 20/10     Thầy Trung (PHT) làm việc tại Trường  
07h30 HT Thành ủy Thầy Phương (HT) tham dự kỳ Họp thứ 12 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND TPCT khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 (theo Giấy mời số 459/GM-HĐND ngày 10/10/2023 của Hội đồng nhân dân TPCT)
14h00 Phòng Họp 2 Tiếp và làm việc với Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp (VCCI) – Thầy Phương (HT)
Bảy 21/10 08h00 Hội trường H1 Họp giáo viên chủ nhiệm các khóa – Ban giám hiệu

– Lãnh đạo các đơn vị: P. Kế hoạch – Tài chính, P. Đào tạo, các Khoa

– Phòng Công tác HSSV

– Toàn thể GVCN các khóa

CN 22/10        

Xem thêm

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27 NĂM 2024 (Từ ngày 01/7 đến hết ngày 07/7/2024)

Thứ Ngày Thời gian Địa điểm Nội dung Thành phần Hai 01/7 08h30 Phòng Hiệu …