LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37/2021 (Từ ngày 06/9/2021 đến hết ngày 12/9/2021)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần
Hai 06/9     BGH làm việc tại Trường  
08h30 Trực tuyến Họp tập thể lãnh đạo – Ban Thường vụ Đảng ủy

– Ban giám hiệu

– Bá Hùng

14h00 Trực tuyến Họp Đảng ủy (mở rộng) – Đảng ủy, Ban giám hiệu

– Uỷ ban kiểm tra Đảng bộ

– Chủ tịch Công đoàn

– Bí thư Đoàn trường

– Bí thư các Chi bộ

  Trực tuyến – Các khoa/ Tổ bộ môn thực hiện giảng dạy trực tuyến HKI năm học 2021 – 2022 theo Kế hoạch số 669/KH-CĐN ngày 19/8/2021.

– Tổ chức sinh hoạt chính trị cho HSSV đầu khóa 2021 và đầu năm học 2021 – 2022 theo Kế hoạch số 683/KH-CĐN ngày 26/8/2021 từ ngày 06-11/9/2021 (khóa 19, 20)

    – Các khoa, tổ bộ môn và học sinh, sinh thực hiện giãn cách xã hội theo Công văn 3508/UBND-HCTC ngày 24/8/2021 của UBND TPCT
Ba 07/9     PHT Văn Đức làm việc trực tuyến  
08h30 Trực tuyến Hội nghị cán bộ chủ chốt – Đảng ủy, Ban giám hiệu

– Chủ tịch, Phó chủ tịch Công đoàn

– Bí thư, Phó bí thư Đoàn trường

– Bí thư, Phó bí thư các Chi bộ

– Trưởng và Phó các phòng/ khoa/ tổ bộ môn/ trung tâm

09h00 Trực tuyến Họp giao ban tháng 9/2021 – Ban giám hiệu

– Trưởng và Phó các phòng/ khoa/ tổ bộ môn/ trung tâm

– Chủ tịch Công đoàn

– Bí thư đoàn trường

08/9     PHT Văn Đức, PHT Quang Trung làm việc tại Trường
Buổi sáng   HT Vũ Phương, Nhật Minh đi công tác tại xã Thới Tân, huyện Thới Lai (theo Công văn 3520 UBND TPCT ngày 25/8/2021)
08h00 Trực tuyến Họp khoa Điện định kỳ tháng 9 – Viên chức khoa Điện
08h30 Trực tuyến Họp giải quyết kế hoạch giáo viên khoa Sư phạm Giáo dục nghề nghiệp – PHT Quang Trung

– Ái Nhân, Hà Minh

– Thanh Bình, Minh Hải, Chí Lợi

08h30 Trực tuyến Họp chi bộ Đào tạo 1 – Toàn thể đảng viên chi bộ ĐT1
08h30 Trực tuyến Họp khoa Công nghệ thông tin định kỳ tháng 9 – Viên chức khoa Công nghệ thông tin
09h00 Trực tuyến Họp phòng Công tác Học sinh – Sinh viên định kỳ tháng 9 – Viên chức phòng Công tác Học sinh – Sinh viên
10h00 Trực tuyến Họp khoa Cơ khí định kỳ tháng 9 – Viên chức khoa Cơ khí
10h30 Trực tuyến Họp khoa Xây dựng định kỳ tháng 9 – Viên chức khoa Xây dựng
14h30 Trực tuyến Họp Trung tâm Liên kết đào tạo – Quan hệ doanh nghiệp định kỳ tháng 9 – Viên chức Trung tâm Liên kết đào tạo – Quan hệ doanh nghiệp
Năm 09/9     BGH làm việc tại Trường  
8h00 Trực tuyến Hội nghị BCH đảng bộ, Tập thể lãnh đạo (mở rộng) – Đảng ủy, Ban giám hiệu

– Trưởng/Phó phụ trách các phòng/ khoa/ tổ bộ môn/ trung tâm

08h30 Trực tuyến Họp rà soát để chuẩn bị thẩm định Quy trình hệ thống bảo đảm chất lượng – Hội đồng đánh giá nội bộ
13h30 Trực tuyến Họp khoa Động lực định kỳ tháng 9 – Viên chức khoa Động lực
14h00 Trực tuyến Họp chi bộ Văn phòng 1 – Toàn thể đảng viên chi bộ VP 1
14h00 Trực tuyến Họp phòng Đào tạo định kỳ tháng 9 – Viên chức phòng Đào tạo
14h30 Trực tuyến Họp tổ bộ môn Điện lạnh định kỳ tháng 9 – Viên chức tổ bộ môn Điện lạnh
Sáu 10/9     BGH làm việc tại Trường  
08h00 Trực tuyến Họp tập thể lãnh đạo – Ban Thường vụ Đảng ủy

– Ban giám hiệu

– Bá Hùng

08h30 Trực tuyến Họp khoa Đại cương định kỳ tháng 9 – Viên chức khoa Đại cương
09h00 Trực tuyến Họp phòng Thanh tra – Đảm bảo chất lượng định kỳ tháng 9 – Viên chức phòng Thanh tra – Đảm bảo chất lượng
09h00 Trực tuyến Họp phòng Nghiên cứu khoa học – Hợp tác quốc tế định kỳ tháng 9 – Viên chức phòng Nghiên cứu khoa học – Hợp tác quốc tế
09h00 Trực tuyến Họp phòng Kế hoạch – Tài chính định kỳ tháng 9 – Viên chức phòng Kế hoạch – Tài chính
14h00 Trực tuyến Họp phòng Tổ chức – Hành chính định kỳ tháng 9 – Viên chức phòng Tổ chức – Hành chính
14h30 Trực tuyến Họp chi bộ Văn phòng 2 – Toàn thể đảng viên chi bộ VP2
15h00 Trực tuyến PHT Văn Đức, Hồng Tho tham dự Sự kiện ra mắt dự án “Đối sánh trình độ theo chuẩn quốc tế (Qualification Benchmarking)” thuộc Dự án EU VET Toolbox (theo Công văn 173 Cục Kiểm định chất lượng GDNN ngày 01/9/2021)
16h00 Trực tuyến Họp chi bộ Đào tạo 2 – Toàn thể đảng viên chi bộ ĐT2
Bảy 11/9        
CN 12/9        

Kiểm tra thêm

Thông báo thu học phí học kỳ I – Năm học 2021 – 2022