LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36 NĂM 2023 (Từ ngày 04/9 đến hết ngày 10/9/2023)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần
Hai 11/9 08h00 Phòng Hiệu trưởng Họp tập thể lãnh đạo – Ban Thường vụ

– Ban giám hiệu

– Trưởng phòng TCHC

09h00 VP Trung tâm Họp Trung tâm Liên kết đào tạo – Quan hệ hợp tác định kỳ tháng 9 Viên chức Trung tâm LKĐT – QHHT
09h30 Phòng họp 2 Họp Công tác thực hiện Dự án – Thầy Phương (HT)

– Thường trực QLDA

– Đại diện Tư vấn QLDA

– Đại diện Tư vấn Lập HSMT

Ba 12/9 08h30 Phòng Họp 2 Họp Chi bộ 1 – Thầy Phương (HT)

– Toàn thể đảng viên CB 1

14h00 Hội LH các tổ chức Hữu nghị TPCT Thầy Phương (HT) dự Họp BCH Hội Hữu nghị Việt Nam – Australia TPCT mở rộng (theo Thư mời của Hội Hữu nghị Việt Nam – Australia)
Cả ngày Hội trường H4 Sinh hoạt, học tập đầu năm học 2023-2024 cho HSSV Theo Kế hoạch số 726/KH-CĐN ngày 10/8/2023
13/9 08h30 Phòng họp 2 BGH làm việc vớp P.QTTB và P.KH-TC – Thầy Phương (HT)

– Thầy Trung (P.HT)

– P.QTTB, P.KH-TC: 01 lãnh đạo và 01 nhân viên

14h00 Hội trường H1 Hội nghị tổng kết công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh niên – HSSV; tổng kết chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm học 2022-2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2023-2024 – Cô Tho (PHT)

– Thầy Tuấn (ĐUV phụ trách Thanh niên)

– Đại diện lãnh đạo các phòng, khoa, trung tâm

– BCH Đoàn trường

– BCH Hội sinh viên trường

Cả ngày Hội trường H4 Sinh hoạt, học tập đầu năm học 2023-2024 cho HSSV Theo Kế hoạch số 726/KH-CĐN ngày 10/8/2023
Năm 14/9 09h30 Phòng Họp TVĐT Tiếp và làm việc với Language Link Vietnam (LLV) – Thầy Phương (HT),

– Cô Tho (PHT)

– Đại diện lãnh đạo các đơn vị: phòng Đào tạo, phòng TCHC, Trung tâm LKĐT-QHHT

14h00 Phòng Họp TVĐT Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp Theo Quyết định số 553/QĐ-CĐN ngày 15/6/2023
Cả ngày Hội trường H4 Sinh hoạt, học tập đầu năm học 2023-2024 cho HSSV Theo Kế hoạch số 726/KH-CĐN ngày 10/8/2023
Sáu 15/9     Thầy Phương (HT), thầy Trung (PHT) làm việc tại Trường  
13h30 HT UBND TPCT Cô Tho (PHT) dự diễn đàn kinh tế thường niên năm 2023 (theo Thư mời của Viện Kinh tế – Xã hội TPCT)
Cả ngày Hội trường H4 Sinh hoạt, học tập đầu năm học 2023-2024 cho HSSV Theo Kế hoạch số 726/KH-CĐN ngày 10/8/2023
Bảy 16/9        
CN 17/9        

Xem thêm

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27 NĂM 2024 (Từ ngày 01/7 đến hết ngày 07/7/2024)

Thứ Ngày Thời gian Địa điểm Nội dung Thành phần Hai 01/7 08h30 Phòng Hiệu …