LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32 CỦA BGH (Từ 03/8/2020 đến 09/8/2020)

Thứ hai (ngày 03/8):

            – 08h30: Hội ý v/v đấu thầu gói thầu nhà xe. TP: Ban giám hiệu, Quang Trung, Bá Hùng, Thúy Lan (TCHC). Địa điểm: Phòng Hiệu trưởng. LỊCH THAY THÔNG BÁO

            – 09h00: Họp Ban thường vụ Đảng ủy tại Phòng Hiệu trưởng. LỊCH THAY THÔNG BÁO

            – 09h30: BGH hội ý cùng Quang Trung, Nhật Minh, Hoàng Phúc tại Phòng Truyền thống khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

 

Thứ ba (ngày 04/8):

            – PHT Văn Đức, Bá Hùng dự tập huấn tại Trường Chính trị TPCT (từ ngày 04-06/8)

            – HT Trọng Sơn, PHT Thùy Trang làm việc tại Trường

 

Thứ tư (ngày 05/8):  

            – 09h00: HT Trọng Sơn làm việc với Nhật Minh, Thanh Điền, Hữu Hậu, Hoàng Phúc, Chí Thiện, Bỉnh Tiến, Thanh Tuyền tại phòng Họp khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

            – PHT Thùy Trang làm việc tại Trường

 

Thứ năm (ngày 06/8):

            – 14h00: Họp Hội đồng tuyển sinh năm 2020. TP: Ban giám hiệu, Thanh Nghi, Bá Hùng, Quang Trung, Ái Nhân, Trọng Hiếu, Trúc Hà. Địa điểm: Phòng Truyền thống khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

 

Thứ sáu (ngày 07/8):

            – 08h30: PHT Văn Đức, Như Ý dự họp tại Cty cấp thoát nước.

            – 08h30: Họp giao ban tháng 8/2020. TP: Ban giám hiệu, Trưởng (hoặc Phó) các phòng – khoa – tổ bộ môn, Trưởng và các Phó khoa Đại cương, Bí thư (hoặc Phó bí thư) Đoàn trường. Địa điểm: Phòng Họp khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

            – 09h30: Họp Hội đồng đánh giá chất lượng cơ sở GDNN năm 2020. TP: Ban giám hiệu, Hồng Tho, Thanh Nghi, Bá Hùng, Quang Trung, Quốc Trung, Nhật Minh, Ái Nhân, Hữu Hậu, Hoàng Phúc, Thanh Điền, Hà Minh, Trọng Nhân, Nguyễn Tuấn, Chí Thiện, Bỉnh Tiến, Trung Quang, Hồng Châu, Thanh Tuyền, Trọng Hiếu, Huỳnh Anh, Thanh Nhàn, Tú Uyên, Minh Hải, Minh Ngọc, Như Ý, Minh Mẫn, Tuấn Cường, Lê Minh Nhựt, Mộng Thùy, Thanh Lợi. Địa điểm: Phòng Họp khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

            – 13h00: PHT Văn Đức dạy tại Khoa Cơ khí

            – 14h00: Họp chi bộ Văn phòng 1. TP: Đảng viên chi bộ VP1. Địa điểm: Phòng Truyền thống khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

           

Thứ bảy (ngày 08/8):

            – 08h00: Ban giám hiệu làm việc với Khoa Đại cương. TP: Ban giám hiệu, Thanh Nghi, Hà Minh, Cúc, Hồng Châu và toàn thể giáo viên khoa Đại cương. Địa điểm: Văn phòng Khoa Đại cương. LỊCH THAY THÔNG BÁO

           

Chủ nhật (ngày 09/8):

Kiểm tra thêm

Lịch thi học kì II – Năm học 2019 – 2020

Xem tại đây