LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31 NĂM 2023 (Từ ngày 31/7 đến hết ngày 06/8/2023)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần
Hai 31/7 08h00 Phòng Hiệu trưởng Họp tập thể lãnh đạo – Ban Thường vụ

– Ban giám hiệu

– Thầy Nhất (PTP. TCHC)

09h00 Phòng Họp TVĐT Họp Hội đồng xét điều kiện dự thi tốt nghiệp Theo Quyết định số 156/QĐ-CĐN ngày 03/3/2023
10h00 Phòng Họp TVĐT Lãnh đạo làm việc với Đoàn trường – Ban Thường vụ

– Ban giám hiệu

– Tổ chức Đảng ủy

– Đảng ủy viên phụ trách Đoàn Thanh niên

– Thường trực Đoàn trường

14h00 Phòng Họp số 6 – VP UBND TPCT Thầy Phương (HT) dự họp theo Giấy mời số 485/GM-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2023
Ba 01/8     Cô Tho (PHT) làm việc tại Trường
08h30 HT lầu 8 – Nhà điều hành trường ĐHCT Thầy Quang Trung (PHT), thầy Minh Trung (TP. ĐT) dự Hội nghị liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2023 – 2024 (theo Thư mời của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh trường ĐHCT)
14h30 Phòng Họp TVĐT Họp Công tác thực hiện Dự án – Thầy Phương (HT)

– Thầy Quân Em (PTP. QTTB), Thầy Bình (PTP. KHTC)

– Thầy Hiếu (P. QTTB), Cô Hồng Trang (P. KHTC)

– Đại diện Tư vấn QLDA

02/8     BGH làm việc tại Trường  
Năm 03/8     Các PHT làm việc tại Trường  
    Thầy Phương (HT) tham gia Đoàn du lịch hè do Công đoàn trường tổ chức từ ngày 03-05/8
Sáu 04/8 Cả ngày Trường Chính trị TPCT Thầy Trung (PHT), cô Tho (PHT) học lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương năm 2023 (theo Thông báo số 01-TB/TCT ngày 21/7/2023 của Trường Chính trị)
Bảy 05/8 Cả ngày Trường Chính trị TPCT Thầy Trung (PHT), cô Tho (PHT) học lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương năm 2023 (theo Thông báo số 01-TB/TCT ngày 21/7/2023 của Trường Chính trị)
CN 06/8 Cả ngày Trường Chính trị TPCT Thầy Trung (PHT), cô Tho (PHT) học lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương năm 2023 (theo Thông báo số 01-TB/TCT ngày 21/7/2023 của Trường Chính trị)

Xem thêm

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 48 NĂM 2023 (Từ ngày 27/11 đến hết ngày 03/12/2023)

Thứ Ngày Thời gian Địa điểm Nội dung Thành phần Hai 27/11 Từ ngày 27/11 …