LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26 CỦA BGH (Từ 22/6/2020 đến 28/6/2020)

Thứ hai (ngày 22/6):

            – PHT Thùy Trang việc tại Trường

            – HT Trọng Sơn, PHT Văn Đức, Nhật Minh, Bá Hùng, Quốc Trung, Hoàng Phúc, Thanh Điền, Chí Thiện, Thanh Tuyền, Trọng Hiếu, Đăng Khoa, Hữu Nghĩa đi công tác tại Hà Nội (từ ngày 21-24/6/2020)

 

Thứ ba (ngày 23/6):

            – PHT Thùy Trang dự Hội nghị (theo Công văn 1261 của TC GDNN) tại TP Hồ Chí Minh (Phòng QTTB chuẩn bị xe)

 

Thứ tư (ngày 24/6):  

            – PHT Thùy Trang làm việc tại Trường

 

Thứ năm (ngày 25/6):

            – 14h00: Hội nghị sơ kết thi đua khối các trường Đại học, Cao đẳng. TP: Ban giám hiệu, Trưởng hoặc Phó các đơn vị: phòng Tổ chức – Hành chính, phòng Đào tạo, phòng Kế hoạch – Tài chính, phòng Kiểm định, phòng NCKH – QHDN, phòng Công tác HSSV, phòng Quản trị thiết bị, khoa CNTT; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội sinh viên trường, Như Ý. Địa điểm: Phòng Họp khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

 

Thứ sáu (ngày 26/6):

            – 09h30: Họp Hội đồng đánh giá chất lượng cơ sở GDNN năm 2020. TP: Ban giám hiệu, Hồng Tho, Thanh Nghi, Bá Hùng, Quang Trung, Quốc Trung, Nhật Minh, Ái Nhân, Hữu Hậu, Hoàng Phúc, Thanh Điền, Hà Minh, Trọng Nhân, Nguyễn Tuấn, Chí Thiện, Bỉnh Tiến, Trung Quang, Hồng Châu, Thanh Tuyền, Trọng Hiếu, Huỳnh Anh, Thanh Nhàn. Địa điểm: Phòng Họp khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

            – 13h00: PHT Văn Đức dạy tại Khoa Cơ khí

           

Thứ bảy (ngày 27/6):

            – 08h30: Ban giám hiệu làm việc với Khoa Động lực. TP: Ban giám hiệu, Thanh Nghi, Hồng Tho, Nguyễn Tuấn, Chí Thiện, toàn thể giáo viên khoa Động lực. Địa điểm: Phòng Họp khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

 

Chủ nhật (ngày 28/6):

            – 07h00: HT Trọng Sơn dự Ngày hội tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh GDNN năm 2020 (theo Công văn 1222 của TC GDNN) tại Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Cần Thơ.

            – 07h00: PHT Thùy Trang dự Ngày hội tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh năm 2020 tại Trường Đại học Cần Thơ.

Kiểm tra thêm

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28/2021 (Từ ngày 05/7/2021 đến hết ngày 11/7/2021)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần Hai 05/7 08h30 Phòng Họp 2 …