LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25 CỦA BGH (Từ 15/6/2020 đến 21/6/2020)

Thứ hai (ngày 15/6):

            – 09h00: Tiếp và làm việc với Tập đoàn Daikin. TP: PHT Văn Đức, Thanh Tuyền, Lan Phương. Địa điểm: Phòng Họp khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

            – PHT Thùy Trang, Trọng Nhân, Chí Thiện đi công tác TPHCM (phòng QTTB chuẩn bị xe)

            – HT Trọng Sơn việc tại Trường

 

Thứ ba (ngày 16/6):

            – 09h00: Hội ý về kế hoạch tuyển dụng. TP: Ban giám hiệu, Bá Hùng. Địa điểm: Phòng Hiệu trưởng. LỊCH THAY THÔNG BÁO

            – 14h00: Họp Hội đồng Trường. TP: Ban giám hiệu, Thanh Nghi, Bá Hùng, Quang Trung, Hồng Tho, Thanh Điền, Hoàng Phúc, Nguyễn Tuấn, Thành Phương, Ngô Thanh, Hữu Nghĩa. Địa điểm: Phòng Họp khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

 

Thứ tư (ngày 17/6):  

            – 08h30: PHT Văn Đức, Nhật Minh dự nghiệm thu hoàn thành công tác bảo hành công trình theo Thư mời của Cty CP Lâm nghiệp và Xây dựng Việt Úc

            –  13h00: PHT Văn Đức dạy tại Khoa Cơ khí

            – 14h00: PHT Văn Đức, Như Ý dự Họp tại Phòng Họp UBND Phường An Thới (theo Thư mời của UBND phường An Thới)

            – 16h30: Ban giám hiệu làm việc với Khoa Động lực. TP: Ban giám hiệu, Thanh Nghi, Hồng Tho, Nguyễn Tuấn, Chí Thiện, toàn thể giáo viên khoa Động lực. Địa điểm: Phòng Họp khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

 

Thứ năm (ngày 18/6):

            – BGH làm việc tại Trường

 

Thứ sáu (ngày 19/6):

            – 08h00: PHT Thùy Trang, Thanh Nghi dự Họp (theo Giấy mời 1731 của Sở LĐTBXH) tại Hội trường Sở LĐTBXH TPCT.

            – 13h00: PHT Văn Đức dạy tại Khoa Cơ khí

            – 14h00: Họp Hội đồng đánh giá chất lượng cơ sở GDNN năm 2020. TP: Ban giám hiệu, Hồng Tho, Thanh Nghi, Bá Hùng, Quang Trung, Quốc Trung, Nhật Minh, Ái Nhân, Hữu Hậu, Hoàng Phúc, Thanh Điền, Hà Minh, Trọng Nhân, Nguyễn Tuấn, Chí Thiện, Bỉnh Tiến, Trung Quang, Hồng Châu, Thanh Tuyền, Trọng Hiếu, Huỳnh Anh, Thanh Nhàn. Địa điểm: Phòng Họp khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

 

Thứ bảy (ngày 20/6):

           

Chủ nhật (ngày 21/6):

Kiểm tra thêm

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27 CỦA BGH (Từ 29/6/2020 đến 05/7/2020)

Thứ hai (ngày 29/6):             – 08h30: Họp về đào tạo theo chương trình chất …