LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24/2021 (Từ ngày 07/6/2021 đến hết ngày 13/6/2021)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần
Hai 07/6 08h30 Phòng Họp 2 Họp tập thể lãnh đạo – Ban Thường vụ Đảng ủy

– Ban giám hiệu

– Bá Hùng

08h30 VP Đoàn trường Họp thường trực Đoàn trường – Bí thư và Phó bí thư Đoàn trường
09h00 VP Đoàn trường Họp Ban thường vụ Đoàn trường (trực tuyến) – Ban thường vụ Đoàn trường
14h00 Phòng Họp khu TVĐT Họp giao ban tháng 6/2021 Ban giám hiệu

– Trưởng và Phó phụ trách các phòng/khoa/TBM/TT

– Kế toán trưởng

Ba 08/6     HT Vũ Phương, PHT Văn Đức làm việc tại Trường
08h30 Phòng Họp 2 Họp rà soát các thủ tục đào tạo nghề CNOT (Đức) – PHT Quang Trung

– Ái Nhân, Thanh Nghi, Nguyễn Tuấn

– Chí Thiện

– Lam Bửu

14h30 Phòng PHT Quang Trung Làm việc với Báo Cần Thơ về hội nhập Quốc tế trong đào tạo nghề – PHT Quang Trung

– Thơ, Hoàng Phúc, Nguyễn Tuấn

– Chí Thiện

14h30 Phòng Quản trị – Thiết bị Họp phòng Quản trị – Thiết bị định kỳ tháng 6 – Toàn thể viên chức phòng QTTB
09/6     HT Vũ Phương làm việc tại Trường
08h00 VP khoa Cơ khí Họp khoa Cơ khí định kỳ tháng 6 – Toàn thể viên chức khoa Cơ khí
08h30 Phòng Họp 2 Họp rà soát thủ tục bảo lưu sinh viên khóa 19.1 và khóa 19.4 liên thông – PHT Quang Trung

– Ái Nhân, Thanh Nghi, Hà Minh

– Hồng Châu

– Chí Lợi, Minh Hải

08h30 VP khoa Động lực Họp khoa Động lực định kỳ tháng 6 – Toàn thể viên chức khoa Động lực
08h30 VP khoa Đại cương Họp khoa Đại cương định kỳ tháng 6 – Toàn thể viên chức khoa Đại cương
09h25 Phòng chuyên gia khoa Cơ khí Họp chi bộ Đào tạo I – Toàn thể đảng viên chi bộ ĐT I
14h00 Phòng Công tác HSSV Họp phòng Công tác HSSV định kỳ tháng 6 – Toàn thể viên chức phòng Công tác HSSV
14h30 VP khoa Điện Họp khoa Điện (trực tuyến) định kỳ tháng 6 – Toàn thể viên chức khoa Điện
14h30 VP khoa CNTT (khu H4) Họp khoa Công nghệ thông tin định kỳ tháng 6 – Toàn thể viên chức khoa CNTT
14h30 Phòng A3 – Nhà Thi đấu đa năng Họp khoa Xây dựng định kỳ tháng 6 – Toàn thể viên chức khoa Xây dựng
16h00 VP khoa Điện Họp chi bộ Đào tạo II – Toàn thể đảng viên chi bộ ĐT II
Năm 10/6     PHT Văn Đức làm việc tại Trường
14h00 Phòng Họp khu TVĐT Họp chi bộ Văn phòng I – Toàn thể đảng viên chi bộ VP I
14h30 Phòng Họp 2 Họp chi bộ Văn phòng II – Toàn thể đảng viên chi bộ VP II
14h30 VP TBM Điện lạnh Họp Tổ bộ môn Điện lạnh định kỳ tháng 6 – Toàn thể viên chức TBM Điện lạnh
Sáu 11/6     BGH làm việc tại Trường
08h30 VP khoa Điện tử Họp khoa Điện tử định kỳ tháng 6 – Toàn thể viên chức khoa Điện tử
09h30 VP Trung tâm LKĐT-QHDN Họp Trung tâm LKĐT – QHDN định kỳ tháng 6 – Toàn thể viên chức Trung tâm LKĐT – QHDN
14h30 Phòng Đào tạo Họp phòng Đào tạo định kỳ tháng 6 – Toàn thể viên chức phòng Đào tạo
Bảy 12/6 Sáng 07h30

Chiều 14h00

Hội trường Thành ủy HT Vũ Phương dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc (theo Giấy mời số 124 thay thế Giấy mời 123 của Thành ủy)
Sáng 08h00

Chiều 14h00

Phòng Họp khu TVĐT Ban chấp hành Đảng bộ dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc (theo Giấy mời số 19 của ĐUK CQDC Đảng)
CN 13/6        

Kiểm tra thêm

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22/2021 (Từ ngày 24/5/2021 đến hết ngày 30/5/2021)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần Hai 24/5 08h30 Phòng Họp 2 …