LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23/2021 (Từ ngày 31/5/2021 đến hết ngày 06/6/2021)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần
Hai 31/5 08h30 Phòng Họp 2 Họp tập thể lãnh đạo – Ban Thường vụ Đảng ủy

– Ban giám hiệu

– Bá Hùng

14h00 Phòng Họp 2 Họp giải quyết các lớp sư phạm tại Trường – HT Vũ Phương, PHT Quang Trung

– Hà Minh, Ái Nhân, Thanh Nghi, Thơ

– Chí Lợi

Buổi chiều Phòng Công tác HSSV PHT Văn Đức trực tiếp công dân
Ba 01/6   BGH làm việc tại Trường
08h00 Phòng Họp 2 Họp phòng Tổ chức – Hành chính định kỳ tháng 6 – Toàn thể viên chức phòng TCHC
02/6   BGH làm việc tại Trường
Năm 03/6 09h00 Phòng Họp 2 Họp Đảng ủy trường (mở rộng) – Ban chấp hành Đảng bộ

– Ban giám hiệu

– Uỷ ban kiểm tra Đảng bộ

– Chủ tịch Công đoàn

– Bí thư đoàn trường

Sáu 04/6   BGH làm việc tại Trường
Bảy 05/6  
CN 06/6  

Kiểm tra thêm

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22/2021 (Từ ngày 24/5/2021 đến hết ngày 30/5/2021)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần Hai 24/5 08h30 Phòng Họp 2 …