LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17 NĂM 2023 (Từ ngày 24/4 đến hết ngày 30/4/2023)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần
Hai 24/4 08h30 Phòng Hiệu trưởng Họp tập thể lãnh đạo – Ban giám hiệu

– Thầy Nhất (PTP. TCHC)

10h30 Phòng họp 2 Họp Chi bộ 1 (thực hiện quy trình bổ sung cấp ủy) – Thầy Phương (HT)

– Đảng viên Chi bộ 1

14h00 Hội trường H1 Lễ bàn giao thiết bị tài trợ của Daikin – Đại diện BGH

– Lãnh đạo các đơn vị: Trung tâm LKĐT-QHHT, Khoa CNNL, Phòng QTTB, Phòng KHTC

– Toàn thể viên chức khoa CNNL

15h00 Phòng họp TVĐT Họp triển khai Quyết định số 80/QĐ-TTr ngày 20/4/2023 của Thanh tra thành phố – Ban Giám hiệu

– Chủ tịch Công đoàn

– Lãnh đạo các phòng/khoa/trung tâm

Ba 25/4 06h30 Khu Quảng trường Quận Bình Thủy Cô Tho (PHT) dự Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2023 (theo Giấy mời số 263/GM-UBND ngày 20/4/2023)
08h00 Hội trường Nhà xưởng tích hợp 1 Chương trình tư vấn việc làm, kỹ năng cho sinh viên đợt 1/2023 – Đại diện BGH

– Trung tâm LKĐT-QHHT

– Các viên chức được phân công hỗ trợ

15h00 Phòng họp TVĐT Họp xét tiêu chuẩn ứng viên đăng ký dự tuyển viên chức (vòng 1) – Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển (theo QĐ số 363/QĐ-CĐN)

– Đại diện Ban kiểm tra giám sát (theo QĐ số 313/QĐ-CĐN)

Cả ngày Châu Thành – Hậu Giang; Kế Sách – Sóc Trăng Tư vấn tuyển sinh năm học 2023 – 2024 theo Kế hoạch 24/KH-PĐT Bộ phận tuyển sinh theo kế hoạch 24/KH-PĐT
26/4 08h30 Phòng Họp TVĐT Họp v/v xóa tên HSSV học kỳ II, NH 2022 – 2023 Theo Quyết định số 170/QĐ-CĐN ngày 08/3/2023
Từ ngày 26/4 đến 30/4 Quy Nhơn, Bình Định Thầy Phương (HT), thầy Bình (PTP. KHTC) đi tập huấn tại Quy Nhơn, Bình Định (theo Công văn số 28/Tr-TTDV của Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm toán)
Năm 27/4     Thầy Đức (PHT), thầy Trung (PHT) làm việc tại Trường
Cả ngày Bình Minh, Bình Tân – Vĩnh Long Tư vấn tuyển sinh năm học 2023 – 2024 theo Kế hoạch 24/KH-PĐT Bộ phận tuyển sinh theo kế hoạch 24/KH-PĐT
Sáu 28/4 08h00 Phòng Họp TVĐT Công bố Quyết định Thanh tra của Sở Nội vụ – Ban giám hiệu

– Chủ tịch Công đoàn

– Lãnh đạo các phòng: phòng TCHC, phòng Kiểm định, phòng Đào tạo

– Cô Ý; thầy Tân (P. TCHC)

Bảy 29/4     Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 01/5 theo Thông báo  
CN 30/4        

Xem thêm

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19 NĂM 2023 (Từ ngày 08/5 đến hết ngày 14/5/2023)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần Hai 08/5 08h00 HT Sở  GD&ĐT …