LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08 NĂM 2024 (Từ ngày 19/02 đến hết ngày 25/02/2024)

Thứ Ngày Thời gian Địa điểm Nội dung Thành phần
Hai 19/02 08h30 Phòng Hiệu trưởng Họp tập thể lãnh đạo – Ban Giám hiệu

– Trưởng phòng TCHC

08h30 VP khoa ĐL Họp khoa Động lực định kỳ tháng 02 Viên chức khoa ĐL
08h30 VP khoa CK Họp khoa Cơ khí định kỳ tháng 02 Viên chức khoa CK
08h30 VP khoa CNTT Họp khoa Công nghệ Thông tin định kỳ tháng 02 Viên chức khoa CNTT
09h00 Phòng KĐ & ĐBCL Họp phòng Kiểm định và Đảm bảo chất lượng định kỳ tháng 02 Viên chức phòng KĐ & ĐBCL
09h00 Phòng KHTC Họp phòng Kế hoạch – Tài chính định kỳ tháng 02 Viên chức phòng KHTC
14h00 VP khoa CK Họp chi bộ 3 Toàn thể đảng viên CB 3
14h30 VP khoa Điện Họp khoa Điện định kỳ tháng 02 Viên chức khoa Điện
15h30 VP khoa XD Họp khoa Xây dựng định kỳ tháng 02 Viên chức khoa XD
16h00 VP khoa Điện Họp chi bộ 5 Toàn thể đảng viên CB5
Ba 20/02     Cô Tho (PHT) làm việc tại Trường  
08h00 Phòng QTTB Họp phòng Quản trị Thiết bị định kỳ tháng 02 Viên chức phòng QTTB
08h30 Phòng Họp 2 Họp chi bộ 6 – Thầy Trung (PHT)

– Toàn thể đảng viên CB 6

08h30 Phòng CT HSSV Họp phòng Công tác Học sinh – Sinh viên định kỳ 02 Viên chức phòng CT HSSV
09h00 Phòng họp TVĐT Tiếp và làm việc với Công ty cổ phần TECOTEC Group – Thầy Phương (HT)

– Thường trực QLDA

– Lãnh đạo Khoa Cơ khí

14h00 Phòng họp 02 – Thanh tra thành phố Thầy Phương (HT) dự Họp bốc thăm ngẫu nhiên người có nghĩa vụ kê khai để xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 (Theo giấy mời số 234/GM-TTr ngày 16/02/2024)
14h30 Phòng họp TVĐT Họp về kiểm kê tài sản năm 2023 và các Khoa báo cáo tình hình sử dụng tài sản được đầu tư từ năm 2020 về trước. – Thầy Trung (PHT)

– Thầy Quân Em (PTP. QTTB), thầy Bình (PTP. KHTC)

– Trưởng các Khoa (các khoa chuẩn bị nội dung báo cáo đánh giá thực trạng, đề xuất, nhu cầu)

– Cô Hồng Trang (P. KHTC)

21/02 08h30 Phòng Họp TVĐT Họp xét Hồ sơ tuyển dụng viên chức (đợt 2 năm 2023) – Ban Giám hiệu

– Thành viên Hội đồng tuyển dụng viên chức (theo Quyết định số 823/QĐ-CĐN ngày 22/9/2023)

– Thành viên Ban Giám sát (theo Quyết định số 824/QĐ-CĐN ngày 22/9/2023)

15h00 Phòng Họp TVĐT Thương thảo hợp đồng mua sắm VTTT học kỳ II, năm học 2022 – 2023 – Thầy Phương (HT), thầy Trung (PHT)

– Thầy Bình (PTP. KHTC), thầy Quân Em (PTP. QTTB), thầy Hiếu (PTP. QTTB)

– Thầy Tiến (TK. Điện), thầy Nguyễn Tuấn (TK. ĐL), cô Tuyền (TK. CNNL), thầy Giang (PTK. CK)

Năm 22/02     Các PHT làm việc tại Trường  
08h30 VP Đoàn TN Họp Ban thường vụ Đoàn trường định kỳ tháng 02 – Thầy Phương (BTĐU – HT)

– Thầy Nguyễn Tuấn (ĐUV – TK. ĐL)

– Ban Thường vụ đoàn trường

Sáu 23/02 08h30 Phòng Họp TVĐT Sơ kết thi đua 6 tháng năm học 2023 – 2024 khối phòng chức năng thuộc Trường – Đại diện Hội đồng thi đua khen thưởng Trường

– Lãnh đạo các phòng và trung tâm

10h00 Phòng Họp TVĐT Họp v/v giải quyết vấn đề về chương trình đào tạo nghề KTDN trình độ cao đẳng đối với K21.1 – Cô Tho (PHT)

– Lãnh đạo phòng Đào tạo, Lãnh đạo khoa Đại cương – GDNN, Tổ trưởng bộ môn Kế toán

14h30 Phòng Họp TVĐT Họp v/v thanh lý tài sản – Thầy Trung (PHT)

– Thầy Bình (PTP. KHTC), thầy Quân Em (PTP. QTTB), thầy Trung Quang (PTK. XD)

– Thầy Khanh (P. TCHC)

– Đơn vị trúng thầu

Bảy 24/02        
CN 25/02        

Xem thêm

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15 NĂM 2024 (Từ ngày 08/4 đến hết ngày 14/4/2024)

Thứ Ngày Thời gian Địa điểm Nội dung Thành phần Hai 08/4 Từ ngày 07-08/4 …