LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 07 NĂM 2024 (Từ ngày 12/02 đến hết ngày 18/02/2024)

Thứ Ngày Thời gian Địa điểm Nội dung Thành phần
Hai 12/02     Nghỉ tết nguyên đán theo Thông báo số 78/TB-CĐN ngày 22/01/2024
Giờ hành chính   Thầy Trung (PHT), thầy Mẫn (TT. LKĐT-QHHT) trực tết theo Danh sách phân công
Ba 13/02     Nghỉ tết nguyên đán theo Thông báo số 78/TB-CĐN ngày 22/01/2024
14/02     Nghỉ tết nguyên đán theo Thông báo số 78/TB-CĐN ngày 22/01/2024
Năm 15/02 08h30 Phòng Hiệu trưởng Họp tập thể lãnh đạo – Ban Giám hiệu

– Trưởng phòng TCHC

09h30 Phòng Hiệu trưởng Họp rà soát công văn báo cáo cơ quan chức năng – Ban Giám hiệu

– Trưởng phòng TCHC

– Cô Như Ý (P.TCHC – Thư ký)

08h30 VP khoa ĐT Họp chi bộ 4 Đảng viên CB 4
14h00 Phòng Họp 2 Họp chi bộ 2 – Cô Tho (PHT)

– Toàn thể đảng viên CB 2

14h00 Phòng TCHC Họp phòng Tổ chức – Hành chính định kỳ tháng 02 Viên chức phòng TCHC
15h30 Phòng Họp TVĐT Họp Công tác thực hiện Dự án – Thầy Phương (HT)

– Thường trực QLDA

– Đại diện Tư vấn QLDA

Sáu 16/02     Các PHT làm việc tại Trường  
14h00 Phòng Họp 2 Họp chi bộ 1 – Thầy Phương (HT)

– Toàn thể đảng viên CB 1

14h30 VP khoa CNNL Họp khoa Công nghệ Nhiệt lạnh định kỳ tháng 02 Viên chức khoa CNNL
Bảy 17/02        
CN 18/02        

Xem thêm

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27 NĂM 2024 (Từ ngày 01/7 đến hết ngày 07/7/2024)

Thứ Ngày Thời gian Địa điểm Nội dung Thành phần Hai 01/7 08h30 Phòng Hiệu …