LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04 NĂM 2023 (Từ ngày 23/01 đến hết ngày 29/01/2023)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần
Hai 23/01     Nghỉ và trực tết Nguyên đán Quý Mão 2023 theo Thông báo số 28/TB-CĐN ngày 10/01/2023
Ba 24/01     Nghỉ và trực tết Nguyên đán Quý Mão 2023 theo Thông báo số 28/TB-CĐN ngày 10/01/2023
25/01     Nghỉ tết Nguyên đán Quý Mão 2023 theo Thông báo số 28/TB-CĐN ngày 10/01/2023
Năm 26/01     Nghỉ tết Nguyên đán Quý Mão 2023 theo Thông báo số 28/TB-CĐN ngày 10/01/2023
Sáu 27/01     Ban giám hiệu làm việc tại Trường  
Bảy 28/01        
CN 29/01        

Xem thêm

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 NĂM 2023 (Từ ngày 06/3 đến hết ngày 11/3/2023)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần Hai 06/3 08h30 Phòng Hiệu trưởng …