LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02 CỦA BGH (Từ 04/01/2021 đến 10/01/2021)

Thứ hai (ngày 04/01):

            – 17h00: Tiếp và làm việc với Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận. TP: HT Vũ Phương, Thanh Nghi, Quốc Trung, Hà Minh, Trọng Nhân. Địa điểm: Phòng Họp khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

            – PHT Văn Đức làm việc tại Trường

Thứ ba (ngày 05/01):

            – 08h30: Họp v/v thực tập tốt nghiệp và tiến độ đào tạo các lớp 19.3. TP: PHT Văn Đức, Thanh Nghi, Ái Nhân, Quốc Trung, Trưởng – Phó phụ trách các khoa/tổ bộ môn. Địa điểm: Phòng Truyền thống khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

            – 14h00: Họp Ban quản lý dự án Trường giai đoạn 2021 – 2025. TP: Ban giám hiệu, Quang Trung, Nhật Minh, Bá Hùng, Hữu Hậu, Thanh Điền, Hoàng Phúc, Nguyễn Tuấn, Bỉnh Tiến, Thanh Giang, Chí Thiện, Thanh Tuyền, Hữu Nghĩa, Lan Phương, Đăng Khoa, Mỹ Linh. Địa điểm: Phòng Họp khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

            – 15h30: Tiếp và làm việc với Trường Giao thông vận tải Miền Nam. TP: Ban giám hiệu, Quang Trung, Hà Minh, Bá Hùng, Thanh Nghi, Chí Lợi. Địa điểm: Phòng Họp khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

Thứ tư (ngày 06/01):

            – 09h00: HT Vũ Phương, Bá Hùng dự họp tại Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ.

            – PHT Văn Đức làm việc tại Trường

Thứ năm (ngày 07/01):

            – 08h00: Họp v/v giải quyết các lớp liên kết đào tạo. TP: Ban giám hiệu, Quang Trung, Thanh Nghi, Bá Hùng, Ái Nhân, Thanh Điền, Trọng Nhân, Thanh Giang. Địa điểm: Phòng Truyền thống khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

            – 14h00: Họp tiểu ban kiểm kê tài sản năm 2020. TP: PHT Văn Đức, Nhật Minh, Hồng Tho, Hùng Cường, Phương Khanh, Mỹ Linh. Địa điểm: Phòng Truyền thống khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

Thứ sáu (ngày 08/01):

            – 07h30: Họp Ban thường vụ – Ban giám hiệu tại Phòng Họp khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

            – 08h00: Họp liên tịch Ban chấp hành Đảng bộ (Đảng ủy), Ban giám hiệu, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Bí thư đoàn trường, Chủ tịch Công đoàn. Địa điểm: Phòng Họp khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

            – 09h30: Họp giao ban tháng 01/2021. TP: Ban giám hiệu, Trưởng – Phó phụ trách các phòng/khoa/tổ bộ môn. Địa điểm: Phòng Họp khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

            – 13h30: PHT Văn Đức dự mitting Kỷ niệm ngày truyền thống HSSV trường tại Hội trường H1.

            – 14h00: HT Vũ Phương, Bá Hùng, Như Ý dự Hội nghị tổng kết thi đua khối các trường ĐHCĐ (theo Công văn 1067 trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ) tại Phòng Họp 1 – Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ (Phòng QTTB chuẩn bị xe)

            – 14h30: Họp chi bộ Đào tạo 1. TP: Toàn thể Đảng viên chi bộ ĐT1. Địa điểm: Văn phòng khoa Cơ khí. LỊCH THAY THÔNG BÁO

            – 18h45: PHT Văn Đức dự Lễ Bế mạc Hội thi “Tiếng hát HSSV TPCT lần thứ XV năm 2021”; mitting ôn truyền thống ngày 09/01 và tuyên dương các danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, Giải thưởng “Sao tháng Giêng” và danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” năm học 2019 – 2020 (theo Thư mời của Thành Đoàn Cần Thơ tại Trung tâm Văn hóa TPCT.

Thứ bảy (ngày 09/01):          

Chủ nhật (ngày 10/01):

Kiểm tra thêm

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 52 CỦA BGH (Từ 21/12/2020 đến 27/12/2020)

Thứ hai (ngày 21/12):             – 14h00: Hội ý Ban giám hiệu, lãnh đạo phòng …