Kết quả xét điều kiện dự thi tốt nghiệp – Kỳ thi tháng 04/2023

Xem tại đây

Xem thêm

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19 NĂM 2023 (Từ ngày 08/5 đến hết ngày 14/5/2023)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần Hai 08/5 08h00 HT Sở  GD&ĐT …